Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaVideo's van de RUG

Begrijpt een kind zelf wat hij zegt?

19 september 2012

In het Eye Lab van de Faculteit der Letteren van de RUG wordt onderzoek gedaan naar taal en taalontwikkeling bij kinderen. Gisi Cannizzaro onderzocht de taalverwerving van peuters. Van peuters was al bekend dat zij sommige zinnen op een andere manier begrijpen dan volwassenen. Zo begrijpen zij de zin ‘de koe duwt de auto’ beter, dan ‘de auto duwt de koe’. Cannizzaro’s onderzoek leidde tot ondersteuning van het nieuwe inzicht dat kinderen zinnen produceren die ze zelf niet altijd goed kunnen begrijpen.

In het online videomagazine Unifocus worden wekelijks onderwerpen belicht die annex zijn met de Rijksuniversiteit Groningen, op het gebied van onderzoek (en samenleving), studentenleven, onderwijs, beleid en internationalisering.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:09

Meer nieuws

 • 20 september 2018

  Martijn Wieling gestart als bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur

  Per 1 juli 2018 is Dr. Martijn Wieling benoemd tot bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur. Wieling (Emmen, 1981) is universitair hoofddocent bij de opleiding Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat gedurende...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 11 september 2018

  Eerste biografie van Piet Mondriaans vroege jaren

  Sinds zijn dood in 1944 is er een groot aantal biografieën van Piet Mondriaan verschenen - en zijn er evenzoveel mythes rondom zijn kunstenaarschap ontstaan. Hij zou bijvoorbeeld een minzame asceet zijn, of juist een bon-vivant. De Amerikaanse promovendus...