Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videos

RUG Alarmnummer 8050

Het RUG alarmnummer (050 363) 8050 belt u in geval zich calamiteiten voordoen in één van de gebouwen van de Universiteit Groningen. Het RUG alarmnummer is altijd, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 8050 staat middels een “hotline” in directe verbinding met de meldkamer Noord Nederland.

Wanneer 8050 bellen?

Als elke seconde telt. Denk aan ongevallen, brand, explosie en een acuut gevaar zoals bijvoorbeeld een gaslucht of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen.

Waarom 8050?

  • Als u 8050 belt wordt er zowel binnen als buiten de Universiteit direct actie ondernomen,
  • Interne bedrijfshulpverleners (BHV-ers) worden ingelicht zodat direct hulp geboden wordt,
  • Externe hulpverleners worden gewaarschuwd, opgevangen en begeleid naar de plaats van de calamiteit,
  • Klik hier voor het 8050 filmpje
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:09