Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videos

Kenniscentrum Filosofie

Wetenschapswinkel van de Faculteit Wijsbegeerte

Het Kenniscentrum Filosofie (KCF) is de wetenschapswinkel van de Faculteit Wijsbegeerte. Dit betekent dat organisaties en particulieren bij ons terecht kunnen met vragen die een filosofische inslag hebben. Vervolgens bekijken wij of medewerkers of studenten u bij deze vraag kunnen helpen.

Bent u benieuwd wat het KCF voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op!

Maatschappelijke vraagstukken

Filosofie speelt een belangrijke rol bij het nadenken over maatschappelijke vraagstukken. Filosofen dragen onder andere bij aan:

  • de verheldering van ethische kwesties rondom nieuwe technologieën of medische praktijken;
  • het nadenken over concepten als vrijheid, gelijkheid en democratie en hoe we deze vorm moeten geven;
  • het bevorderen van de kwaliteit van maatschappelijke discussie en argumentatie;
  • (de vorming van) een kritische houding tegenover wat wetenschap heet en wat echte kennis is.

Maar dit kan natuurlijk alleen wanneer er volop interactie plaatsvindt tussen vakfilosofen en de maatschappij.

Het Kenniscentrum Filosofie moedigt deze interactie aan. Neem bij (filosofische) vragen dus gerust contact met ons op!

Laatst gewijzigd:05 juni 2019 13:24