Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videos

Strategische doelen

Onderzoek, onderwijs, maatschappelijke impact en talentontwikkeling zijn essentieel om onze missie en visie te realiseren. Onderzoek en onderwijs zijn altijd de bestaansreden geweest van de universiteit. Maatschappelijke impact en talentontwikkeling hoewel een inherent onderdeel van onderzoek en onderwijs, zijn sinds kort expliciet hier aan toegevoegd. Om deze taken te vervullen, moet de universiteit opereren op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Dit creëert weliswaar mogelijkheden, maar de competitie is hevig, speciaal op nationaal en internationaal niveau. Als we onze positie in de mondiale academische wereld willen handhaven (en liever nog verbeteren), moeten we presteren in de vier gebieden onderzoek, onderwijs, maatschappelijke impact en talentontwikkeling. Onze strategische doelen, die in de volgende hoofdstukken uiteen worden gezet, zijn dan ook gericht op vooruitgang in deze gebieden in combinatie met een mondiale uitbreiding in de vorm van (inter)nationale branch-campussen. Als we de strategische doelen willen bereiken, moeten nieuwe initiatieven worden gelanceerd en waar nodig bestaande initiatieven worden herzien, verminderd of beëindigd.

Laatst gewijzigd:15 juli 2019 14:35
printView this page in: English