Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

26-Nieuwe natuur is eenzijdig op oernatuur gericht

Aflevering nr 26

Uitgezonden: 29 en 30 juni 2002


Bekijk de uitzending (wmv formaat)

"Nieuwe natuur is eenzijdig op oernatuur gericht", dat vindt Ben Koks, die in Oost-Groningen onderzoek doet naar grauwe kiekendieven. Deze sierlijke roofvogel was tien jaar geleden bijna uit Nederland verdwenen. Dankzij Europese braak-subsidies lieten tarweboeren in het Oldambt duizenden hectares met rust. In het gras dat er opschoot wemelde het van muizen, zangvogels en sprinkhanen. Daar kwamen tientallen uilen en roofvogels op af. Het werd de redding van de grauwe kiekendief. Voedsel vonden ze in de braaklanden, eieren legden ze in de uitgestrekte tarwe-, luzerne- en koolzaadvelden. Ben Koks zorgde er met andere vogelbeschermers voor dat boeren om de nesten heen maaiden. Het aantal paren grauwe kiekendief schoot omhoog tot rond de dertig. Veel andere bedreigde akkervogels profiteerden mee van de braakleggingen. Koks wijst op de geringe aandacht van natuurorganisaties voor de hoge natuurwaarden van ogenschijnlijk saai cultuurland als de Oost-Groninger monocultures. ‘Het moet altijd woeste, natte oernatuur worden met grote grazers en struiken. Veel vogels verdwijnen juist doordat het open gebied dichtgroeit’, zegt hij. Natuurontwikkelaar Hans van der Lans houdt juist van echte wildernis. Hij vindt dat je natuur zoveel mogelijk zichzelf moet laten regelen. Het met kunst- en vliegwerk op peil houden van een kwijnende populatie van één vogelsoort vindt hij ‘heel leuk, maar met natuur heeft het niets te maken’.

Programmamaker Pauline Leene, met dank aan Martijn de Jonge
Columnist Stefan Nieuwenhuis
Redactie Willem Peter Meeuwissen en Koos Dijksterhuis
Hoofdredactie Fenneke Colstee
Gasten drs. Ben Koks, vogelonderzoeker Rijksuniversiteit Groningen en drs. Hans van der Lans, directeur Ecoplan, bureau voor natuurontwikkeling en groenbeheer
Informatie Fenneke Colstee
Links
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:06