Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

16-Kunstgebitten zijn ouderwets

Aflevering nr 16

Uitgezonden: 20 en 21 april 2002


Bekijk de uitzending (wmv formaat)

Kunstgebitten zijn ouderwets. Dat mag dan wel zo zijn; maar er zijn er nog genoeg en ze brengen vaak veel ongemak. "Met een zogenaamd klik-gebit heb je nauwelijks problemen", zegt prof.dr. Warner Kalk van de afdeling Tandheelkunde van de RUG. Dit voorjaar kreeg Kalk in de VS een internationale onderscheiding uitgereikt voor zijn onderzoekswerk, vooral op het gebied van kunstgebitten en implantaten. Het klikgebit is een gebit dat niet klappert, omdat het eenvoudig wordt vastgeklikt op enkele steunpunten die in de kaak zijn geïmplanteerd. "Helaas", vindt Kalk, "is het nog te weinig bekend dat deze moderne prothese gewoon in het ziekenfondspakket zit en dus bereikbaar is voor iedereen".
In de Middeleeuwen zat er voor arme mensen die geen goede dokter konden betalen, niets anders op dan hun pijnlijke tanden en kiezen te laten trekken op de kermis. In de 20e eeuw werd het kunstgebit juist een teken van armoede. Het betekende immers dat je door ongezond eten en/of een gebrekkige hygiëne je tanden vroegtijdig had verloren. Bovendien kwam na de Tweede Wereldoorlog het gebruik in zwang dat een vader alle tanden en kiezen van zijn dochter liet trekken en haar voor de bruiloft afleverde met een keurig kunstgebit. Dan had schoonzoon daar tenminste geen kosten meer aan. Mevrouw Douma vertelt hoe ook bij haar op 22-jarige leeftijd haar hele gebit werd getrokken, dat in de oorlog was afgetakeld. Pijn, verdriet en schaamte. In Nederland hebben momenteel twee miljoen mensen een kunstgebit. Mevrouw Douma durft met haar klikgebit  nu eindelijk zichzelf te wezen.

Programmamaker Pauline Leene
Columnist Stefan Nieuwenhuis
Redactie
Hoofdredactie Fenneke Colstee
Gasten prof.dr. Warner Kalk, Tandheelkunde, RUG en mevrouw Douma
Informatie Fenneke Colstee
Links
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:06