Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

12-Psychiatrische patiënten worden aan hun lot overgelaten

Aflevering nr 12

Uitgezonden: 23 en 24 maart 2002


Bekijk de uitzending (wmv formaat)

Patiënten worden aan hun lot overgelaten. Daar lijkt het wel eens op als je op straat of in je eigen woonomgeving te maken krijgt met iemand die duidelijk erg in de war is en niet geholpen wordt. Epidemioloog Durk Wiersma bestrijdt deze stelling: De cijfers over de psychiatrische zorg van de laatste decennia schetsen juist een heel ander beeld. Psychiatrische patiënten worden weliswaar minder lang opgenomen in psychiatrische zorginstellingen, maar ze krijgen wel veel meer nazorg en begeleiding. Voor veel patiënten is dit een gunstiger situatie dan vroeger toen men psychiatrische patiënten sterk hospitaliseerde en langdurig buiten de samenleving hield. Dick Bralds, voorzitter van de Cliëntenraad van GGZ Drenthe, vindt wel dat psychiatrische patiënten te weinig zorg krijgen. Dat deze mensen zelfstandig wonen, is misschien wel mooi, maar nog geen ideale situatie. Wat moeten zij de hele dag doen? In een kliniek worden zij de hele dag met zorg en mensen omringd en wordt er voorzien in een dagbesteding. Een wekelijks bezoek van een sociaal verpleegkundige of andere hulpverlener weegt hier absoluut niet tegenop. Een werk-integratie programma onder begeleiding zou psychiatrische patiënten buiten de instellingen kunnen helpen bij een zinvolle dagbesteding. Ook Wiersma juicht een dergelijke aanpak toe.

Programmamaker Pauline Leene
Columnist Stefan Nieuwenhuis
Redactie
Hoofdredactie Fenneke Colstee
Gasten dr. Durk Wiersma, sociale psychiatrie, RUG en Dick Bralds, Cliëntenraad GGZ Drenthe
Informatie Fenneke Colstee
Links

GGZ Drenthe

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:06