Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

06. Vrouwen

Adams Appel 28 mei 2011

Waar kom je bij uitstek vrouwen tegen?

Eline de Vries (MSc., promovenda, gespecialiseerd in Marketing onderzoek, consumentengedrag en sociale psychologie) gaat na wat de invloed is van vriendschappen op de zelfcontrole van koopverslaafde vrouwen. Dr. Mathilde van Dijk (universitair docent geschiedenis van het christendom en genderstudies) onderzoekt de rol van vrouwen in religie in de middeleeuwen. Dr.Petra Broomans (universitair hoofddocent Scandinavische talen en culturen)  bestudeert de invloed van vrouwelijke vertalers op de Scandinavische literatuur.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:07