Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

18. Wetenschap en Afrika

Adams Appel 13 november 2010

Wetenschap en Afria: Welke ontwikkelingen staan Afrika te wachten?

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om voor 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht doelstellingen vastgelegd:de millenniumdoelen. Veel van die wereldproblemen spelen in Afrika. Honger,armoede. Gebrek aan scholing. HIV/AIDS. Kindersterfte. Pedagoog dr. J.J.M (Jacques) Zeelen onderzoekt of de onderwijsdoelstelling gehaald wordt. Godsdienstwetenschapper Brenda Bartelink kijkt naar de rol die religieuze organisaties spelen bij de HIV/AIDS-voorlichting. Historicus dr. M.R. (Michel) Doortmont vraagt zich af óf Afrika wel geholpen kan worden.

Laatst gewijzigd:25 oktober 2017 14:43