Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

08. Waarde

Adams Appel 29 mei 2010

Waarde: hoe wordt waarde ingeschat?

Waarde is meer dan geld. Een huis kan waarde hebben, maar kunst ook. En: wat is je gevoel van eigenwaarde waard? Econoom prof.dr. Arno van der Vlist vertelt hoe belangrijk het is wat mensen denken dat hun huis waard is. Theaterwetenschapper prof.dr. Hans van Maanen legt uit wat theater tot kunst maakt. Wetenschapsfilosoof prof.dr. Trudy Dehue vindt dat we zorgzame mensen meer moeten waarderen.

Laatst gewijzigd:14 december 2017 16:34