Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

Afleveringen 2010

Hier vindt u een overzicht van alle TV uitzendingen van Adams Appel uit 2010.

01. Buitenstaanders

Hoe reageert de meerderheid op de minderheid?

In een tekening met bijna allemaal kruisjes is het juist het rondje dat gelijk opvalt. De uitzondering springt er tussen uit. En zo is het altijd. Bijvoorbeeld als je als vrouw tussen alleen maar mannen werkt. De meerderheid en de minderheid: hoe reageren ze op elkaar? Socioloog prof.dr. Greetje Timmerman van de Rijksuniversiteit Groningen legt uit dat die reactie heel erg afhangt van de grote van die minderheid. De historicus prof.dr. Mineke Bosch geeft het voorbeeld van Rosalin Franklin, die het als vrouwelijke wetenschapper niet gemakkelijk had tussen alleen maar mannen. De bioloog prof.dr. Charlotte Hemelrijk laat zien dat bij apen geldt: hoe meer mannen des te dominanter de vrouwen.

02. De Noordpool

Wat hebben we er te zoeken?

Het Noorpoolgebied is hot. Het is het gebied van de aarde waar de opwarming het beste zichtbaar is. Het is sinds kort ook economisch interessant, want er liggen waarschijnlijk grote olie- en gasvelden. Om conflicten daarover te voorkomen pleit poolonderzoeker prof.dr. Laurens Hacquebord voor een arctisch verdrag. Bioloog dr. Maarten Loonen volgt al 20 jaar brandganzen op d3 noordpool. En prof.dr. Anita Buma onderzoekt er hoe zeealgen zich aanpassen aan de klimaatverandering.

03. CO2

Hoe gevaarlijk is CO2 ?

CO2 is een molecuul dat bestaat uit één atoom koolstof (C ) en twee atomen zuurstof (O). CO2 is overal. We maken het zelf als we zuurstof opnemen, planten gebruiken het als voedingsstof en het komt in grote hoeveelheden vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Hoogleraar Verbrandingstechnologie Howard Levinski onderzoekt welke stoffen er precies vrijkomen bij het verbranden van brandstoffen. Harro Meijer, hoogleraar bij het centrum voor isotopenonderzoek bestudeert broeikasgassen in de atmosfeer. En hoogleraar Geo-energie Rien Herber vraagt zich af wat te doen met het teveel aan CO2 .

04. China

In hoeverre krijgen we met China te maken??

In deze tijd van recessie zijn er maar een paar economieën die groeien. China lijkt steeds belangrijker te worden. In Groningen merken we bovendien dat de universiteit steeds meer Chinese wetenschappers en studenten aantrekt. Prof. Pieter Coenraads werkt veel samen met Chinese onderzoekers en voert zijn onderzoeken graag in China uit. Professor Jan van der Harst merkt dat Chinese studenten veel beter hun best doen en professor Yijin Ren is naar haar afstuderen in Beijing naar Nederland gekomen.

05. Jeugd

Wat doen we met ontspoorde jeugd?

Onschuldig zijn we als we geboren worden. Kwetsbaar en puur. Maar als we opgroeien kan er van alles misgaan. Elk jaar komen er in Nederland zo’n 270.000 kinderen en jongeren in aanraking met jeugdzorg vanwege gedrags- of opvoedingsproblemen. Hoogleraar orthopedagogiek prof. dr. Erik Knorth doet onderzoek naar de effectiviteit van de jeugdzorg. Mr. dr. Margrite Kalverboer probeert het begrip tussen de juridische en orthopedagogische wereld te vergroten. Prof. dr. Menno Reijneveld pleit voor kortere lijnen tussen wetenschap en praktijk.

06. Geloof

Wie in de vaste veronderstelling verkeert dat iets waar is, die gelooft. Juist door de afwezigheid van twijfel kan geloof mensen aanzetten tot bijzondere daden. Godsdienstpsychologe prof.dr.Hetty Zock laat voorbeelden zien wat het geloof in een opperwezen met mensen kan doen.

07. Media

Wetenschap en … media: wie wint de strijd om aandacht? We hebben het er maar druk mee. Alles en iedereen vraagt de hele dag om onze aandacht. We krijgen duizenden rclameboodschappen over ons heen gestort, tientallen nieuws- en informatiebronnen trekken aan ons en een eindeloze stroom van beeld, indrukken en taken wacht op ons. Elke dag weer opnieuw.

08. Waarde

Waarde is meer dan geld. Een huis kan waarde hebben, maar kunst ook. En: wat is je gevoel van eigenwaarde waard? Econoom prof.dr. Arno van der Vlist vertelt hoe belangrijk het is wat mensen denken dat hun huis waard is. Theaterwetenschapper prof.dr. Hans van Maanen legt uit wat theater tot kunst maakt. Wetenschapsfilosoof prof.dr. Trudy Dehue vindt dat we zorgzame mensen meer moeten waarderen.

09. Dwaling: hoe raken we van ons pad af?

Dwaling: hoe raken we van ons pad af?

Soms kan het heel vermakelijk zijn om de weg kwijt te raken. Een avontuur. Maar vaak is het helemaal niet fijn als je de weg kwijt bent. Klinisch geriater dr. Gerbrand Izaks legt ons uit wat er gebeurt als we in ons hoofd de weg kwijt raken. Rechtsgeleerde mr.dr. Nico Kwakman vertelt dat rechterlijke dwalingen onontkoombaar zijn. Sterrenkundige prof.dr. Rien van de Weijgaert legt uit hoe de mensen vroeger aan de hand van de sterren de weg konden vinden.

10. Nanotechnologie

Werken op nanoschaal: goed idee?

Om grote vooruitgang te boeken werken wetenschappers met steeds kleinere eenheden. Inmiddels zijn ze al op nanoniveau beland, dus in de orde van grootte van eenmiljardste van een meter. Maar is het eigenlijk wel een goed idee, werken op nanoschaal? Prof.dr. Petra Rudolf vindt van wel. Ze is enthousiast over de eigenschappen van nieuwe materialen die ze ontwerpt. Dr. Armagan Koçer hoopt met behulp van nanotechnologie medicijnen zonder bijwerkingen te ontwikkelen. En sociaal wetenschapper drs. Lotte Krabbenborg vindt het een goede vraag waar we allemaal over zouden moeten discussiëren.

11. Wetenschap en erfelijkheid

Kinderen lijken op hun ouders. Logisch, want van alles wat ze hebben is veel afkomstig van die ouders. Niet alleen hun bezittingen, maar ook hun uiterlijk en hun gedrag. Volgens prof.dr. A.P. (Bram) Buunk lag vroeger veel te veel de nadruk op het gedrag van de moeder. Prof.dr. T.N. (Ciska) Wijmenga laat zien welke bouwsteen we van welke ouder krijgen. Prof.mr. W.D. (Wilbert) Kolkman vertelt wat we met een stoffelijke erfenis kunnen doen.

12. Wetenschap en de vreemdeling

Voelt u zich ook wel eens een vreemdeling? In het buitenland bijvoorbeeld? Tussen andersoortige mensen? Of misschien juist in uw eigen omgeving? In welke wereld leeft een vreemdeling? Volgens filosoof dr. J.A. (Hans) Harbers bestaan er vele soorten vreemdelingen. Psycholoog prof.dr. S. (Sabine) Otten voelde zichzelf soms even een vreemdeling. Rechtsgeleerde prof. dr. H.B. (Heinrich) Winter stelt dat het Nederlandse vreemdelingenrecht prima op orde is.

13. Wetenschap en kansen

Wetenschap en kansen: Wat moet je doen als je de kans kent?

Bij kansen denk je al gauw aan gokken. Maar ook in de wetenschap zijn kansen van groot belang. Wetenschappers gebruiken kansberekening om erachter te komen welke theorie waar is. Maar kansen blijven altijd abstract. Wat is nu een kans? En belangrijker nog; wat doe je als je de kans kent? Filosoof dr. J.W. (Jan Willem) Romeijn onderzoekt de soorten kansen die er zijn. Epidemioloog prof.dr. E.R. (Edwin) van de Heuvel legt uit hoe je de fout in kan gaan terwijl je denkt de kans te kennen. Bewegingswetenschapper dr. G.J. (Gert-Jan) Pepping onderzocht hoe je de kans kunt verhogen dat je team wint met strafschoppen.

14. Wetenschap en democratie

Wetenschap en democratie: Waarom zouden we stemmen?

Na maanden onderhandelen is er eindelijk een regering in Nederland. Er is de laatste tijd veel geschreven en gezegd over de manier waarop we onze regering kiezen. We stemmen allemaal, maar het is maar de vraag welke stem gehoord wordt. Veel kiezers zouden zich niet meer herkennen in de manier waarop ons land wordt geregeerd. Filosoof prof. dr. M.V.B.P.M. (Martin) van Hees kan geen doorslaggevende reden verzinnen waarom we zouden stemmen. Psychologe N. (Namkje) Koudenburg (MSc) zou stemmen vanwege haar buren, en rechtsgeleerde prof.mr. J.W.M (Hans) Engels vindt dat het allemaal anders moet.

15. Wetenschap en verlies

Verliezen: iets of iemand kwijtraken. We willen het liever niet, maar het hoort bij het leven. We willen het liever niet, maar er is geen ontkomen aan. Taalkundige prof. dr. M.S.(Monika) Schmid onderzoekt de gevolgen van het verliezen van je moedertaal. Econoom dr. E.P. (Pieter) Jansen weet hoe erg het is voor ondernemers om verlies te leiden. Psycholoog prof.dr. D. (Douwe) Draaisma is gespecialiseerd in het geheugen. Het geheugen kunnen we helpen door foto’s te maken. Maar welk effect hebben foto’s op een herinnering?

16. Wetenschap en klimaat

Wetenschap en klimaat: Hoe dragen we bij aan een goed klimaat?

Duurzaamheid is in de mode. Overal probeert de overheid zuinig energiegebruik en milieuvriendelijk gedrag te stimuleren. Maar: hoe moet dat eigenlijk? Prof. dr. J.C. (Kees) Hummelen is hoogleraar organische chemie. Hij probeert het opwekken van zonne-energie goedkoper te maken. Hoogleraar psychologie prof.dr. E.M. (Linda) Steg onderzoekt hoe milieuvriendelijk gedrag beïnvloed kan worden. En econoom prof.dr. L.J.R. (Bert) Scholtens analyseert hoe mensen keuzes maken over hun uitgaven.

18. Wetenschap en Afrika

Wetenschap en Afria: Welke ontwikkelingen staan Afrika te wachten?

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om voor 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht doelstellingen vastgelegd:de millenniumdoelen. Veel van die wereldproblemen spelen in Afrika. Honger,armoede. Gebrek aan scholing. HIV/AIDS. Kindersterfte. Pedagoog dr. J.J.M (Jacques) Zeelen onderzoekt of de onderwijsdoelstelling gehaald wordt. Godsdienstwetenschapper Brenda Bartelink kijkt naar de rol die religieuze organisaties spelen bij de HIV/AIDS-voorlichting. Historicus dr. M.R. (Michel) Doortmont vraagt zich af óf Afrika wel geholpen kan worden.

19. Wetenschap en vergrijzing

Wetenschap en vergrijzing: Waarop moeten we ons voorbereiden?

We worden steeds ouder. Over een tijdje is het helemaal niet bijzonder als iemand 100 jaar wordt. Maar die steeds hogere levensverwachting heeft ook gevolgen: de economie, de gezondheidszorg, de indeling van onze ruimte. Voor onze hele maatschappij. Stamcelbioloog prof..dr. G. (Gerald) de Haan wil weten wat veroudering precies is. Demograaf prof.dr. L.J.G. (Leo) van Wissen onderzoekt wat de toenemende veroudering betekent voor de samenleving. Systeembioloog prof.dr. B.M. (Barbara) Bakker bekijkt wat er precies gebeurt in ons lichaam als we ouder worden.