Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams Appel

24 - Sportende scholieren zijn slimmer

aflevering 24/2008

Uitzending:
Donderdag 13 november 2008 op TV Noord om 18.44 uur, herhaling ieder uur vanaf 20.44 uur

  Samenvatting

Als jongeren veel tijd besteden aan sport is de kans aanwezig dat dat ten koste gaat van de schoolprestaties, zo wordt nog wel eens gedacht. Hoogleraar Jeugdsport Chris Visscher is het hier niet mee eens. Hij ziet juist een positieve relatie tussen prestaties op sportgebied en in de schoolbanken.

Visscher legde uitgebreide vragenlijsten voor aan meer dan duizend getalenteerde sporters tussen de 12 en 18 jaar. De uitkomsten vergeleek hij met die van een even grote groep niet sportende jongeren. De eerste groep bleek een groter vermogen tot zelfregulatie te bezitten: ze formuleren duidelijkere doelen voor zichzelf en zijn meer gewend hun eigen leertraject te sturen. Ook zijn ze bewuster bezig met het evalueren van en reflecteren op dit leerproces. Deze eigenschappen zijn op school minstens zo belangrijk. Niet zo gek dus, dat sporttalenten ook bovengemiddeld presteren op school.

Voormalig FC Groningen spits Martin Drenth is tegenwoordig onder andere trainer van de voetballende studenten van Forward. In zijn jeugd kwam de sport op één en pas daarna het leren. Bij Forward is dat natuurlijk precies andersom. Drenth ziet drie factoren voor succes: talent, passie en, het allerbelangrijkste, mentaliteit.

Gasten

prof. dr C. Visscher, hoogleraar Jeugdsport, i.h.b. talentontwikkeling en de relatie sport en onderwijs, vanwege het NOC*NSF, Faculteit Medische Wetenschappen, RUG / UMCG

Martin Drenth, trainer gsavv Forward

Extra video's

Over het toenemend aantal buitenlanders in de Nederlandse competitie- Prof.dr. C. Visscher

Over vroegtijdige talentherkenning - Prof.dr. C. Visscher

Over de studie bewegingswetenschappen - Prof.dr. C. Visscher

Links

Persbericht oratie prof.dr. C. Visscher (2 september 2008): "Zelfde factoren bepalen niveau sport- en schoolprestaties"

Programmamaker

Koen de Koning

Eindredactie en productie

Willem Peter Meeuwissen voor  Castel Mediaproducties

Montage

Richard van Mancius , My Facilities

Hoofdredactie

Nyckle Swierstra, Rijksuniversiteit Groningen

Informatie

Nyckle Swierstra

Laatst gewijzigd:26 oktober 2017 10:09