Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams Appel

20 - Levenslang is in Nederland ook écht levenslang

aflevering 20/2008

Uitzending:
Donderdag 16 oktober 2008 op TV Noord om 18.44 uur, herhaling ieder uur vanaf 20.44 uur

Wie in Nederland wordt veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, zit ook echt zijn leven lang vast, dus 'tot de dood erop volgt'. Dat blijkt tenminste uit een uitspraak uit 2004 van de toenmalig minister van Justitie, Donner.

Veel Nederlanders zijn zich daar niet van bewust, zo blijkt uit een kleine peiling op straat in Groningen. Zij denken dat ook levenslanggestraften na een flink aantal jaren in ieder geval weer een nieuwe kans kunnen krijgen, bijvoorbeeld omdat ze tot inkeer zijn gekomen en geen gevaar voor de samenleving meer vormen.

Het onlangs opgerichte Forum humane tenuitvoerlegging levenslange gevangenisstraf' vindt dat niemand het recht op hoop ontzegd mag worden.

Voorzitter mw. mr. Wiene van Hattum pleit voor een nieuwe procedure waarin na geruime tijd opnieuw wordt gekeken of gevangenisstraf nog wel zin heeft. Zo'n procedure zou volgens haar veel beter aansluiten bij de rechtspraktijk in de ons omringende landen.

In Adams Appel geeft Van Hattum, die ook strafrecht doceert op de Rijksuniversiteit Groningen, verschillende argumenten die pleiten voor een humanere bejegening van de zwaarste criminelen.

Programmamaker

Willem Peter Meeuwissen

Eindredactie en productie

Willem Peter Meeuwissen voor  Castel Mediaproducties

Montage

Richard van Mancius , My Facilities

Hoofdredactie

Fenneke Colstee

Gast

Mw. mr Wiene F. van Hattum, universitair docent strafrecht, Faculteit Rechtswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen en tevens voorzitter van het 'Forum humane tenuitvoerlegging levenslange gevangenisstraf'.

Informatie

Fenneke Colstee-Wieringa  

.

Links

Laatst gewijzigd:26 oktober 2017 10:11