Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams Appel

17 – Meesterwerken met ezelsoren

aflevering 17/2008

Uitzending:
Donderdag 25 september 2008 op TV Noord om 18.44 uur, herhaling ieder uur vanaf 20.44 uur

Robinson Crusoë, Gulliver en Reynaert de vos: Wie kent ze niet. Toch zijn deze bekende hoofdpersonen niet meer dezelfde als toen ze lang geleden gecreëerd werden. In de loop der jaren werden de klassiekers meerdere malen bewerkt en steeds een beetje aangepast aan de tijd of aan de voorkeuren van de schrijver. Een groot deel van de Nederlandse jeugdliteratuur bestaat dan ook uit bewerkingen van klassiekers.  

Sanne Parlevliet deed aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar de aanpassingen in de periode 1850-1950 van deze oude verhalen. Welke veranderingen ondergingen de klassiekers uit de literatuurgeschiedenis en waarom?

Zij ontdekte dat thema’s als seks, religie en geweld werden gecensureerd, maar tegelijkertijd werden ook aspecten toegevoegd die pasten binnen de ideologie en opvoedkunde in die tijd. Bewerkingen van historische literaire teksten laten volgens haar dan ook niet alleen de brontekst voortleven. Als sociaal fenomeen zijn het ook bronnen van informatie die opvattingen over het kind, opvoeding, onderwijs en literatuur aan het licht kunnen brengen.

Parlevliet houdt zich overigens niet alleen als onderzoeker bezig met jeugdliteratuur. Ze schrijft zelf ook. Tijdens de Kinderboekenweek verschijnt haar eerste boek 'Zus', over hoe het zou zijn om een zus te hebben.

In Adams Appel vertelt ze over haar onderzoek en haar boek.

Programmamaker

Hendrik Jan van Telgen

Eindredactie en productie

Willem Peter Meeuwissen voor  Castel Mediaproducties

Montage

Rob Neefjes, My Facilities

Hoofdredactie

Fenneke Colstee

Gast

drs. Sanne Parlevliet, onderzoeker Jeugdliteratuurbij de afdeling Nederlands, vakgroep Moderne Letterkunde van de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen

Informatie

Fenneke Colstee-Wieringa  

.

Links

Laatst gewijzigd:26 oktober 2017 10:10