Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams Appel

15 - Demografie gaat over het verhaal achter de cijfers

aflevering 15/2008

Uitzending:
Donderdag 11 september 2008 op TV Noord om 18.44 uur, herhaling ieder uur vanaf 20.44 uur

De hoeveelheid kinderen van een vrouw is van grote invloed op de kwaliteit van haar leven, die van haar kinderen en van het hele gezin. Het al dan niet beïnvloeden van het kindertal speelt niet alleen in het Westen, maar vooral ook in arme landen dan ook een belangrijke rol.

Biswamitra Sahu vertelt in Adams Appel over haar onderzoek in India en Bangladesh. Ze analyseerde de invloed van religie op het aantal kinderen dat vrouwen uit religieuze minderheden - moslims in India en hindoes in Bangladesh - krijgen. Daarvoor verzamelde ze ter plekke de cijfers, maar interviewde ze ook meer dan honderd mensen over het belang van religie in hun dagelijks leven. Het onderzoek verschafte haar bijvoorbeeld het inzicht dat goed voorgelichte vrouwen sneller geneigd zijn de gezondheid van hun kinderen boven het belang van religieuze regels te stellen.

In India hebben veel jonge vrouwen de eerste tijd van hun huwelijk weinig zeggenschap over hun eigen leven. Hun man en schoonmoeder maken vaak de belangrijke keuzes voor hen. Een voorlichtingsprogramma dat zich alleen zou richten op jonge pasgetrouwde vrouwen zou in dit deel van de wereld dus weinig efficiënt zijn. Ook de echtgenoten en hun moeders zouden betrokken moeten worden in de voorlichtingsprogramma's over bijvoorbeeld voorbehoedsmiddelen.

Westerse hulpverleners maken nogal eens de fout, te veel met een westerse bril naar derde-wereld-samenlevingen te kijken. Kennis van en inzicht in een samenleving kan ze daarvoor behoeden. De afdeling demografie van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen in Groningen vergaart die kennis en inzichten. Niet alleen door het verzamelen van heel veel gegevens en cijfers over sterfte, geboorte en migratie, maar ook door achter die cijfers te kijken en te luisteren naar de stemmen van de mensen om wie het gaat.

Programmamaker

Hendrik Jan van Telgen

Eindredactie en productie

Paul Lamens voor  Castel Mediaproducties

Montage

Richard van Mancius, My Facilities

Hoofdredactie

Fenneke Colstee

Gasten

Biswamitra Sahu, promovenda bij de vakgroep Demografie en

prof. dr Inge Hutter, hoogleraar Demografie, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen

Informatie

Fenneke Colstee-Wieringa  

.

Links

Laatst gewijzigd:14 december 2017 16:24