Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams Appel

08 - Computerspel probeert jonge kinderen efficiënt leergedrag bij te brengen

aflevering 08/2008

mms://wmvideo.service.rug.nl/adamsappel/aa0808.wmv

Uitzending:
Donderdag 15 mei 2008 op TV Noord om 18.44 uur, herhaling ieder uur vanaf 20.44 uur

Kinderen leren niet allemaal even gemakkelijk. Daarom is het goed om het leergedrag van jonge kinderen in een vroeg stadium te herkennen. Dan kan het zo vroeg mogelijk bijgestuurd worden. Als een kind bijvoorbeeld ernstig impulsief gedrag vertoont, heeft het er baat bij om van iemand anders te leren dat hij of zij eerst moet nadenken en dan pas moet doen.

De orthopedische hulpverleningsinstelling Molendrift ontwikkelde samen met andere partijen een computerspel dat deze ingewikkelde taak moet gaan uitvoeren. Het spel staat op de website "Samen Slim" en is bedoeld voor peuters in de leeftijd van 3 tot 4 jaar. Terwijl de peuter het spel speelt, registreert de computer zijn "muis- en klikgedrag". De computer reageert vervolgens door impulsieve kinderen wat af te remmen en te afwachtende kinderen te stimuleren.

Baukje Veenstra, ontwikkelingspsychologe aan de Rijksuniversiteit Groningen, observeert de peuters tijdens het spelen van het spel en legt verbanden tussen hun muisgedrag en concentratie. Uiteindelijk hoopt ze hiermee te kunnen aantonen dat computers daadwerkelijk bij kunnen dragen aan efficiënt leergedrag van kinderen.

Programmamaker

Hendrik Jan van Telgen

Eindredactie en productie

Paul Lamens voor  Castel Mediaproducties

Montage

Rob Neefjes Video Editing

Hoofdredactie

Fenneke Colstee

Gasten

msc Baukje Veenstra, ontwikkelings psychologie, RUG en  drs. Ellen Loykens, directeur Molendrift

Informatie

Fenneke Colstee-Wieringa  

.

Links

Laatst gewijzigd:26 oktober 2017 10:21