Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams Appel

23 - Het ontstaan van het moderne Nederland

aflevering 23/2007

Uitzending:
Donderdag 13 december 2007 op TV Noord om 18.44 uur en daarna iedere twee uur tot en met 6.44 uur

Wie de huidige wereld vergelijkt met die van twintig, dertig jaar geleden, ziet grote verschillen. Communicatie en informatie zijn veel belangrijker geworden, net als mobiliteit.

Honderdvijftig jaar geleden maakte Nederland een zelfde soort groeistuip mee. Binnen enkele tientallen jaren ontwaakte het land uit een diepe slaap en kwamen er industrieën, spoorverbindingen, elektriciteit en telefonie.

Welke invloed had die industriële revolutie op de Nederlander anno 1850? De Groningse hoogleraar Auke van der Woud schreef er een fascinerend boek over, waarin hij schrijft over de onzekerheden waarmee de toenmalige Nederlander werd geconfronteerd.

In Adams Appel vertelt Van der Woud over zijn boek Een nieuwe wereld, zijn fascinatie met de negentiende eeuw en ook over het Randstedelijk denken over Noord-Nederland, dat zijn oorsprong eveneens honderdvijftig jaar geleden vond.

Tijdens de Nacht van de Geschiedenis ontving Van der Woud uit handen van juryvoorzitter Jan Marijnissen de prijs voor het beste geschiedenisboek 2007.

De geschiedenisprijs is een initiatief van de Volkskrant en Het Historisch Nieuwsblad om het historische boek een stimulans te geven.  Het was de eerste keer dat deze prijs, waaraan een bedrag van € 10.000,- is verbonden, werd uitgereikt.

Van der Woud is als hoogleraar Architectuur- en Landschapsgeschiedenis verbonden aan de Faculteit der Letteren van de RUG.

Programmamaker

Willem Peter Meeuwissen

Eindredactie en productie

Paul Lamens voor  Castel Mediaproducties

Montage

Rob Neefjes Video Editing

Hoofdredactie

Fenneke Colstee

Gast

prof.dr. Auke van der Woud, hoogleraar Architectuur en Stedenbouwgeschiedenis, Faculteit der Letteren, RUG

Informatie

Fenneke Colstee-Wieringa  

.

Links

Laatst gewijzigd:25 oktober 2017 15:36