Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams Appel

18 - Vooroordelen over vooroordelen

aflevering 18/2007

Uitzending:
Donderdag 8 november 2007 op TV Noord om  18.44 uur en daarna iedere twee uur tot en met 6.44 uur

Als de ene groep mensen denkt dat een andere groep voldoet aan bepaalde kenmerken, gaat die andere groep zich dan gedragen naar die kenmerken of zich er juist tegen afzetten?

Als bijvoorbeeld Duitsers denken dat Nederlanders gierig zijn, gedraagt de Nederlander zich bij een Duitser ook gierig of geeft hij juist extra veel geld uit?

En wat als de Nederlander denkt dat de Duitser denkt dat de Nederlander gierig is?

Dat soort vragen naar meta-vooroordelen en meta-stereotypen onderzocht de Groningse psycholoog Hilbrand Oldenhuis. Hij deed daarvoor laboratoriumexperimenten met verschillende groepen proefpersonen, zoals christelijke tegen niet-christelijke studenten of bedrijfskunde- tegenover psychologiestudenten.

Oldenhuis toonde onder meer aan dat mensen vaak meegaan met een negatief beeld van een andere groep over hun eigen groep, vooral wanneer ze zelf ook een negatief beeld hebben over die andere groep.

In Adams Appel laat Hilbrand Oldenhuis zien hoe hij tot zijn onderzoeksresultaten is gekomen.

Programmamaker

Koen de Koning

Eindredactie en productie

Paul Lamens voor  Castel Mediaproducties

Montage

Rob Neefjes Video Editing

Hoofdredactie

Fenneke Colstee

Gast

dr. Hilbrand Oldenhuis, Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen

Informatie

Fenneke Colstee-Wieringa  

.

Links

Laatst gewijzigd:25 oktober 2017 15:31