Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams Appel

16 - Gemeenten werken niet zakelijk genoeg

aflevering 16/2007

Bekijk de TV uitzending

Uitzending:
Donderdag 25 oktober 2007 op TV Noord om  18.44 uur en daarna iedere twee uur tot en met 6.44 uur

Het besturen van een gemeente is iets anders dan het besturen van een bedrijf. Toch worden gemeenten steeds meer als een bedrijf bestuurd. En bij een zakelijker aanpak past een gerichte sturing op basis van prestaties.

Om op prestaties te kunnen sturen moet je die prestaties ook meten. Zulke prestatiemetingen worden door gemeentelijke overheden dan ook steeds meer gehouden.

De Groningse econoom Willem Jan van Elsacker onderzocht wat gemeenten precies doen met die metingen.

Hij concludeert dat gemeentebesturen wel zeggen dat ze willen sturen op prestaties, maar dat daar in de praktijk maar weinig van terecht komt. Echt zakelijk wordt het alleen bij het beheer van gemeentelijke gelden, en dan nog slechts op hoofdlijnen. Op andere terreinen zijn gemeenten meer aan het bijsturen dan aansturen.

In Adams Appel vertelt Van Elsacker over zijn onderzoek en over de ook voor hem verrassende conclusies.

Programmamaker

Hendrik Jan van Telgen

Eindredactie en productie

Paul Lamens voor  Castel Mediaproducties

Montage

Rob Neefjes Video Editing

Hoofdredactie

Fenneke Colstee

Gast

dr. Willem Jan van Elsacker, econoom

Informatie

Fenneke Colstee-Wieringa  

.

Links

Laatst gewijzigd:25 oktober 2017 15:28