Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams Appel

09 - Eindelijk onderzoek naar belang Hanze

aflevering 09/2007

Bekijk de TV uitzending

Uitzending:
Donderdag 10 mei 2007 op TV Noord om 18.43 uur met iedere twee uur een herhaling

Zondag 13 mei 2007 op TV Noord om 19.53 uur met iedere twee uur een herhaling

De stad Groningen kende tussen de 15e en 17e eeuw een bloeitijd als Hanzestad. De Hanze was een internationaal samenwerkingsverband tussen kooplieden en steden.

Op het hoogtepunt had de Hanze handelsroutes tussen Hanzesteden in heel Europa, van Tallin in Estland tot Keulen in Duitsland en van Bergen in Noorwegen tot Krakau in Polen.

In ons land waren behalve Groningen ook Kampen en Deventer bekende Hanzesteden. De impact van de Hanze ging veel verder dan alleen het economische belang. De Hanze had grote invloed op politieke, religieuze en culturele ontwikkelingen tussen 1300 en 1650.

Toch hebben historici in de 20e eeuw relatief weinig onderzoek gedaan naar de Hanze. Binnen de Rijksuniversiteit Groningen is het Hanze Studiecentrum nu intensief betrokken bij de voorbereiding van een expositie over de Hanze die in 2008 in het Groninger Museum wordt georganiseerd.

Dr. Hanno Brand doet al jaren studie naar de Hanze. In Adams Appel vertelt hij over de geschiedenis en laat hij een aantal documenten uit de Hanzetijd zien. Bovendien praat hij over het belang van de Hanze in de huidige tijd.

Programmamaker

Willem Peter Meeuwissen

Eindredactie en productie

Paul Lamens voor     Castel Mediaproducties

Montage

Rob Neefjes Video Editing

Hoofdredactie

Fenneke Colstee, Rijksuniversiteit Groningen

Gast

Dr Hanno Brand   , Hanze Studie Centrum, RUG

Informatie

Fenneke Colstee  

Links

Laatst gewijzigd:20 juli 2018 15:09