Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams Appel

05 - Drents landschap van vele kanten bekeken

Aflevering 5/2007

Bekijk de TV uitzending

Uitzending:
Donderdag 5 april 2007 op TV Noord om 18.43 uur met iedere twee uur een herhaling

Zondag 8 april maart 2007 op TV Noord om 19.53 uur met iedere twee uur een herhaling

Afgelopen najaar werd aan de faculteit der Letteren van de RUG Theo Spek benoemd tot bijzonder hoogleraar Landschapsgeschiedenis. Spek publiceerde in 2004 de monumentale studie 'Het Drentse Esdorpenlandschap, een historisch geografische studie', een ruim 1100 pagina’s dikke bijbel waarin alle aspecten van de geschiedenis van het Drentse landschap aan de orde komen.

Momenteel is Spek samen met specialisten op andere vakgebieden bezig een zogenaamde landschapsbiografie te construeren van het gebied van de Drentse Aa.

Behalve door historisch geografen wordt aan het onderzoek meegewerkt door archeologen, biologen, naamkundigen en fysisch geografen.

Belangrijk hoofddoel van dit project is om vakgebieden die veel aan elkaar hebben en van elkaar kunnen leren weer te verbinden.

Een van de doelen van de studie is om de opgedane kennis voor iedereen toegankelijk te maken, bijvoorbeeld via Google Earth.

Programmamaker

Willem Peter Meeuwissen

Eindredactie en productie

Paul Lamens voor Castel Mediaproducties

Montage Rob Neefjes Video Editing

Hoofdredactie

Fenneke Colstee, Rijksuniversiteit Groningen

Gast

Prof. dr. Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis, faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen

Informatie

Fenneke Colstee

Links

Laatst gewijzigd:25 oktober 2017 15:17