Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

10 - Wetenschappelijke publicaties steeds meer on line via universiteitsbibliotheken

Aflevering 10

Uitzending: Woensdag 17 mei 2006 op TV Noord om 19.26 uur en vanaf 20.38 uur iedere 2 uur tot en met 6.38 uur.
Bekijk de tv uitzending (wmv formaat)

Al sinds de oprichting van de Rijksuniversiteit heeft de Universiteitsbibliotheek een spilfunctie als het gaat om het bewaren en toegankelijk maken van onderzoeksresultaten en wetenschappelijke publicaties. Eeuwenlang moesten wetenschappers naar de bibliotheek komen om het werk van collega's in te zien.

Maar sinds een aantal jaren worden publicaties, artikelen, beeldmateriaal en datasets elektronisch opgeslagen in zogeheten repositories, digitale archieven. Daardoor is wetenschappelijke werk wereldwijd in te zien en bovendien veel gemakkelijker te doorzoeken. Tegelijkertijd lijkt de rol van wetenschappelijke tijdschriften steeds kleiner te worden.

De Groningse Universiteitsbibliotheek faciliteert de repositories en speelt in de ontwikkeling ervan een voortrekkersrol. Adams Appel liet zich rondleiden in de UB en sprak met een aantal topwetenschappers over de voordelen van het publiceren van wetenschappelijk werk via het repositorysysteem.

Programmamaker

Willem Peter Meeuwissen

Eindredactie en productie

Paul Lamens, Castel Mediaproducties

Hoofdredactie

Fenneke Colstee

Gasten

Frank den Hollander , webmaster Universiteitsbibliotheek, RUG en prof.dr. Jan Bremmer, hoogleraar Algemene godsdienstgeschiedenis, p rof.dr. Kees Hummelen, hoogleraar chemie van (bio)organische materialen en m r. Kars de Graaf, docent Bestuursrecht, RUG

Informatie

Fenneke Colstee

Links

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:06