Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

04- De canon: verplichte kost over onze vaderlandse geschiedenis.

Aflevering week 4

Uitzending: Zaterdag 29 januari 2005 op TV Noord om 18.55 en vanaf 20.40 uur ieder uur tot en met 6.15 uur. Zondag 30 januari 2005 op TV Drenthe om 18.40 uur, met ieder uur een herhaling tot en met 6.50 uur.

Bekijk de uitzending (wmv formaat)

Jongeren moeten zich bewuster worden van het Nederlandse verleden, vindt de Onderwijsraad. Geschiedenislessen op school kunnen daar aan bijdragen. Niet zo maar geschiedenislessen, maar aan de hand van een zogenaamde 'canon', die daarvoor moet worden opgesteld. Een canon is een voorgeschreven selectie van hoogtepunten uit de vaderlandse geschiedenis die iedere scholier zou moeten kennen. Maar wat zou er in zo'n canon moeten staan? Hoe heeft die kennis invloed op de Nederlandse identiteit en hoe moet geschiedenisonderwijs eigenlijk gegeven worden? Gaat dat over vadertje Cats, vadertje Drees of Marco van Basten? Of zijn ze alle drie bepalend geweest voor ons Nederlanders?

Adams Appel sprak met drie Groningse wetenschappers die midden in de discussie over vernieuwingen in het geschiedenisonderwijs staan. Aan het woord komen de historicus Dirk Jan Wolffram, de onderwijskundige Ineke Veldhuis-Meester en de socioloog W.H. van Schuur. En... hoeveel weet de kijker van Adams Appel eigenlijk van vaderlandse geschiedenis?

Programmamaker

Willem Peter Meeuwissen

Eindredactie en productie

Paul Lamens, CasTel Media

Hoofdredactie

Fenneke Colstee

Gasten

dr. Dirk Jan Wolffram, docent Nieuwste geschiedenis, Letteren, RUG
dr. Ineke Veldhuis-Meester, vakdidacticus Geschiedenis, UOCG, RUG
dr. W.H. van Schuur, universitair hoofddocent Sociologie, PPSW, RUG

Informatie

Fenneke Colstee

Links

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:06