Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

21-Archeologie: 5000 jaar nederzettingen aan het Zuidlaardermeer

Aflevering week 21

Uitgezonden: 22 en 23 mei 2004


Bekijk de uitzending (wmv formaat)

Sinds het najaar van 2003 is het Instituut voor Archeologie van de RUG bezig met een omvangrijk onderzoek in Midlaren, bij recreatiepark De Bloemert aan het Zuidlaardermeer. De archeologen zoeken naar sporen van een grote nederzetting die er was vanaf de Romeinse tijd (even voor onze jaartelling) tot in de Middeleeuwen (tot 1200). Archeoloog Johan Nicolay, projectleider van de opgravingen, laat in Adams Appel zien naar welke sporen zijn team zoekt en wat zij daar uit kunnen afleiden.
Ronduit verrassend was de vondst van potscherven en een bijl. Niet uit het begin van onze jaartelling maar zelfs 2800 jaar ouder. De 5000 jaar oude pot is inmiddels gerestaureerd en wordt in Adams Appel voor het eerst getoond door professor Ramakers van het Instituut voor Archeologie van de RUG.

Programmamaker

Willem Peter Meeuwissen

Eindredactie en productie

Paul Lamens, CasTel Media

Hoofdredactie

Fenneke Colstee

Gasten

drs. Johan Nicolay, archeoloog van de RUG en projectleider van de Bloemert-opgravingen in Midlaren en prof.dr. D.C.M. Raemakers, Instituut voor Archeologie, RUG

Informatie

Fenneke Colstee

Links

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:06