Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

20- Hans Renders: 'Een biografie vertelt meer dan iemands leven'

Aflevering week 20

Uitgezonden: 15 en 16 mei 2004


Ook binnen de wetenschappelijke wereld is er voor het genre 'biografie' steeds meer aandacht; steeds vaker verschijnen biografieën als proefschrift.

Het is daarom niet vreemd dat in september binnen de Letterenfaculteit van de RUG een Biografie Instituut van start gaat. Onder leiding van biograaf en biografieliefhebber dr. Hans Renders gaat het instituut biografen ondersteunen, zowel met praktische kennis als met een theoretisch fundament. In Adams Appel vertelt Renders over biografieën, biografen en de plannen van het instituut.

Drs. Geert Hovingh werkte enige jaren aan een biografie over de Drentse verzetsstrijder Johannes Post. Hovingh laat zien dat Post iemand anders was dan de figuur uit de bekende levensroman van Anne de Vries.

Programmamaker

Willem Peter Meeuwissen

Eindredactie en productie

Paul Lamens, CasTel Media

Hoofdredactie

Fenneke Colstee

Gast

dr. Hans Renders, directeur Biografie Instituut, Faculteit der Letteren, RUG en ds. G.C. Hovingh, predikant te Midlaren en biograaf van de verzetsstrijder Johannes Post

Informatie

Fenneke Colstee

Links

Laatst gewijzigd:09 november 2018 15:36