Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

17-Strategieën voor het onthouden van teksten

Aflevering week 17

Uitgezonden: 24 en 25 april 2004


Bekijk de uitzending (wmv formaat)

Acteurs die hun teksten in een groter verband zien, leren hun teksten beter dan toneelspelers die alleen hun eigen teksten te zien krijgen. Ook gaat het teksten 'stampen' beter als zinsneden bij de acteurs herinneringen oproepen.

Cognitief wetenschapper Marcia van Oploo verrichtte op verzoek van het Noord Nederlands Toneel (NNT) onderzoek naar de wijze waarop acteurs het beste hun teksten kunnen onthouden.

De onderzoekster liet enkele tientallen proefpersonen op verscheidene manieren een groot aantal zinnen leren en daarna reproduceren. De keren dat de deelnemers de kans kregen om eerst de voltallige tekst te lezen en dus grotere verbanden aan te brengen tussen de zinnen, onthielden ze de zinnen beter dan de keren dat zij de zinnen slechts afzonderlijk mochten lezen.

Ook als de proefpersonen de zinnen taaltechnisch opdeelden in eenheden, bleven teksten volgens Van Oploo beter in het geheugen hangen. De acteurs keken bijvoorbeeld welk deel voor en welk deel achter de komma stond. Bovendien was het goed als proefpersonen de teksten associeerden met eigen herinneringen. 'Zij koppelden de betekenis van een zin aan iets dat zij al weten.'

Verder bleek uit het onderzoek dat toneelspelers het leren van hun teksten maar bijzaak vinden. 'Veel acteurs zijn bijna beledigd als ze gecomplimenterd worden met het uit hoofd leren van de tekst. Het is een noodzakelijk kwaad. Het kennen van de teksten is nou eenmaal essentieel voor het uitvoeren van een rol'', aldus de wetenschapper.

Programmamaker Willem Peter Meeuwissen
Eindredactie en productie Paul Lamens, CasTel Media
Hoofdredactie Fenneke Colstee
Gasten

drs. Marcia van Oploo, Cognitieve wetenschappen RUG en acteurs en artistiek directeur Koos Terpstra van het Noord Nederlands Toneel

Informatie Fenneke Colstee
Links

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:06