Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

13-Babyvoeding en vetzucht

Aflevering week 13

Uitgezonden: 27 en 28 maart 2004


Bekijk de uitzending (wmv formaat)

Obesitas (vetzucht) is wereldwijd een groeiend probleem, maar de oorzaken zijn slechts deels duidelijk: aanleg, eten en gebrek aan beweging verklaren niet alles. Steeds meer wordt duidelijk dat in de eerste periode van een kinderleven de stofwisseling wordt geprogrammeerd voor later. Of een kind moedermelk drinkt of flesvoeding krijgt, lijkt daarbij een rol te spelen. De Harense Hinke Haisma deed in Brazilië onderzoek naar de stofwisseling van babies, waarop ze deze week aan de RUG is gepromoveerd. Ze kon vaststellen dat er verschil is tussen het energieverbruik van babies die alleen moedermelk drinken en kinderen die flesvoeding krijgen. In Adams Appel vertelt ze over haar onderzoek dat deel uitmaakt van een wereldwijd project van de Wereld Gezondheids Organisatie. De WHO wil met het onderzoek ook komen tot een nieuwe standaardgroeicurve voor babies. Tot nu toe is die curve te veel gebaseerd op gemiddelden van gezonde Amerikaanse babies. Isotopenonderzoeker Henk Visser laat in het laboratorium zien hoe het onderzoek (met zwaar water) van Haisma technisch is uitgevoerd.

Programmamaker Willem Peter Meeuwissen
Bureau- en eindredactie Paul Lamens
Hoofdredactie Fenneke Colstee
Gast

dr. Hinke Haisma en dr. Henk Visser, Rijksuniversiteit Groningen

Informatie Fenneke Colstee
Links

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:06