Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

07-Dwalingen in de rechtspraak

Aflevering week 7

Uitgezonden: 15 en 16 februari 2004


Bekijk de uitzending (wmv formaat)

Adams Appel gaat deze week over 'dwalingen in de rechtspraak', naar aanleiding van de serie van Studium Generale over Misdaad en Straf.

Ook een rechter kan zich wel eens vergissen en bijvoorbeeld een onschuldig iemand veroordelen. De Nederlandse rechtspraak erkent dat. Daarom is niet de onfeilbaarheid van de rechter maar juist die kans op vergissingen uitgangspunt. Het rechtsproces in ons land kent niet voor niets de mogelijkheid van hoger beroep en van herziening. Alleen schuldigen moeten gestraft worden, straf voor onschuldigen moet worden voorkomen.

Maar hoeveel waarborgen, of een stelsel van waarborgen, moet het strafproces bieden? Kan het rechtssysteem daarin doorslaan? Prof.mr.dr. Geert Knigge, hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de RUG, vindt van wel. Het strafproces moet de kans op fouten zo veel mogelijk terugbrengen. Maar fouten volledig uitsluiten is onmogelijk. Want dan zou uiteindelijk niemand meer worden veroordeeld. De burger verliest dan het vertrouwen in de rechtspraak en kiest voor eigenrichting.

De Groningse strafrechtadvocaat mr. C. Eenhoorn ziet nog wèl een aantal mogelijkheden voor meer waarborgen in de rechtsspraak. Zo zou de vastlegging van verhoren en getuigenverklaringen veel objectiever kunnen, bijvoorbeeld door ze op tape op te nemen. Nu maakt de rechter nog gebruik van door politiemensen schriftelijk vastgelegde verklaringen. Ook het laten meewegen van onrechtmatig verkregen bewijs moet meer worden uitgesloten, aldus Eenhoorn.

Meer informatie over de serie Misdaad & Straf van Studium GeneraleAdams

Programmamaker Koen de Koning
Columnist Stefan Nieuwenhuis
RUG-kraker Jos Tolboom presenteert een nieuwe RUG-kraker
Bureau- en eindredactie Paul Lamens
Hoofdredactie Fenneke Colstee
Gasten Prof.mr.dr. Geert Knigge, hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de RUG en mr. C. Eenhoorn, strafrechtadvocaat te Groningen
Informatie Fenneke Colstee
Links

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:06