Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

44-Nieuwe computertechniek corrigeert fouten in historische kaarten

Aflevering nr 44

Uitgezonden: 1 en 2 november 2003


Bekijk de uitzending (wmv formaat)

Ze zijn prachtig, die historische kaarten van stad en provincie. Toch is de betrouwbaarheid vaak dubieus. Dat komt doordat ze meestal werden samengesteld op basis van heel gebrekkige meettechnieken. En werd er eenmaal een fout gemaakt, dan werd deze soms nog eeuwenlang gekopieerd. De Groningse kunsthistoricus en alfa-informaticus Elwin Koster heeft een methode ontwikkeld waarbij hij gemakkelijk fouten opspoort en waar nodig corrigeert.

Juist kaarten van complexe samenlevingsvormen als steden zijn soms meer fantasie dan ‘verleden werkelijkheid’. Daarbij speelt ook de functie die de kaart oorspronkelijk had een rol. Zo zijn kaarten die werden gebruikt in het ontwerp van de stadswallen en stadsmuren vaak globaal als het gaat om wat zich tussen die muren bevond, oftewel het stratenpatroon van de binnenstad zelf.

Elwin Koster werkt met nieuwe computertechnieken waarmee hij oude kaarten over elkaar heen kan projecteren. Hij legt er een soort digitale matrix op en kan zo historische verbanden zichtbaar maken. Waarschijnlijke fouten komen aan het licht en het onduidelijke beeld van de historische stad wordt verder ingevuld.

In Groningen maakt hij gebruik van de prachtige kaartencollectie van de Universiteitsbibliotheek. Aan de hand van oude kaarten gaat hij in Adams Appel op stap en toont aan welke fouten er bijvoorbeeld zijn gemaakt bij de Citadel van Groningen, die gelegen was bij de huidige Oosterpoort.

Programmamaker

Koen de Koning

Columnist Stefan Nieuwenhuis
Redactie Willem Peter Meeuwissen en Andries Bierling
Hoofdredactie Fenneke Colstee
Gasten

Dr. Elwin Koster, kunsthistoricus en alfa-informaticus bij de RUG

Informatie Fenneke Colstee
Laatst gewijzigd:30 augustus 2019 08:40