Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

40-Taalproblemen moet je integraal aanpakken

Aflevering nr 40

Uitgezonden: 4 en 5 oktober 2003


Bekijk de uitzending (wmv formaat)

Veel kinderen met taal- en spraakproblemen komen uiteindelijk bij de logopedist terecht. Toch kunnen de oorzaken van deze problemen zeer uiteenlopend zijn. Soms belemmert een minder goed gehoor de taalontwikkeling. In andere gevallen is er sprake van dyslexie of een ander probleem. Om tijdig de juiste behandeling te kunnen beginnen is het zaak om zo vroeg mogelijk te weten waardoor de taalontwikkeling moeizaam verloopt. Ontwikkelingspsychologe Wilma Knijff ontwikkelde een werkwijze waarmee een team van heel verschillende specialisten in twee uur tijd de diagnose stelt.

In zo’n zeven jaar leren kinderen de taal van hun ouders aan. Dat is een geleidelijk proces dat begint bij het brabbelen en vervolgens stapje voor stapje verloopt. Zeker als ouders hoge verwachtingen hebben van hun kinderen, trekken ze vaak snel aan de bel als ze de indruk hebben dat de taalontwikkeling moeizaam verloopt. Niet altijd terecht. "In zo’n dertig procent van de gevallen is er niets aan de hand", aldus Knijff. "Het kind heeft gewoon wat meer tijd nodig." Wanneer er wel iets aan de hand is, kan dat verschillende oorzaken hebben.

Bij de werkwijze van Wilma Knijff wordt een kind in twee uur tijd getest door een team van specialisten. Dat gebeurt bij het AZG iedere woensdag in een speciaal spreekuur. Een spraak- en taalkundige onderzoekt de taalontwikkeling en een audioloog test het gehoor. De KNO-arts kijkt naar andere mogelijk medische oorzaken en de kinderpsycholoog checkt of er geen sprake is van een algemene ontwikkelingsachterstand. Gezamenlijk stellen zij de diagnose en kan een gerichte behandeling beginnen. En omdat de oorzaken van de taalachterstand helder zijn, heeft deze behandeling ook optimaal succes.

Adams Appel sprak met Wilma Knijff en volgde een meisje bij haar rondgang langs de ‘talendokters’.

Programmamaker Willem Peter meeuwissen
Columnist Stefan Nieuwenhuis
Redactie Willem Peter Meeuwissen en Andries Bierling
Hoofdredactie Fenneke Colstee
Gasten

Dr. Wilma Knijff,  ontwikkelingspsycholoog, afdeling KNO van het Academisch Ziekenhuis Groningen

Informatie Fenneke Colstee
Laatst gewijzigd:14 januari 2019 11:53