Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

37-Langer doorwerken is absurd

Aflevering nr 37

Uitgezonden: 13 en 14 september 2003


Bekijk de uitzending (wmv formaat)

Het nieuwe kabinet-Balkenende wil de mogelijkheden om vervroegd uit te treden minder aantrekkelijk maken en werknemers door laten werken tot hun 65-ste jaar of misschien zelfs nog langer. Dit moet de broodnodige bezuinigingen opleveren. Prof.dr. Johan Groothoff, hoogleraar ‘Arbeid en Gezondheid’ van de RUG vindt dit een absurd idee.

Groothoff betoogt dat arbeid tegenwoordig zo intensief is dat een meerderheid van de werknemers al voor hun 55-ste noodgedwongen uitvalt. ‘Zorg eerst maar dat meer mensen het volhouden’, aldus Groothoff. Hij denkt aan de verhoging van de collegialiteit, gezelligheid, sfeer en solidariteit. Maar daarnaast ook aan zaken als aanpassing van het werk aan de levensfase van de werknemer, zorgverlof, scholing, nascholing en de mogelijkheid van een sabbatsjaar.

Ed Nijpels, Commissaris der Koningin van de provincie Friesland, is voorzitter van de door het kabinet ingestelde Taskforce ‘Ouderen en Arbeid’. Hij ontkent dat het kabinet mensen wil dwingen om langer door te werken. Wel stelt hij dat er maatregelen nodig zijn omdat er door toenemende vergrijzing de komende jaren te weinig arbeidskracht wordt aangeboden.

Daarbij benadrukt Nijpels nog eens dat onze pensioenen over niet al te lange tijd niet meer op te brengen zijn, omdat de verhouding tussen feitelijk werkenden en niet-werkenden steeds schever komt te liggen. Tot slot stelt hij dat mensen steeds ouder worden. Vroeger was het zo dat je na het bereiken van je pensioen nog maar een beperkt aantal jaren te leven had. Tegenwoordig hebben de mensen die vroeg uittreden nog een heel leven voor zich.

Programmamaker Koen de Koning
Columnist Stefan Nieuwenhuis
Redactie Andries Bierling en Willem Peter Meeuwissen
Hoofdredactie Fenneke Colstee
Gasten

Prof.dr. Johan Groothoff, hoogleraar Arbeid en Gezondheid aan de RUG en drs. Ed Nijpels, Commissaris der Koningin in Friesland en voorzitter van de Taskforce ‘Ouderen en Arbeid’

Informatie Fenneke Colstee
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:06