Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

26- Slijkgarnaal bedreigt de Dollard

Aflevering nr 26

Uitgezonden: 28 en 29 juni 2003


Bekijk de uitzending (wmv formaat)

Onder het wateroppervlak van de Dollard speelt zich een voortdurende strijd af tussen algen enerzijds en kleine bodemdiertjes als slijkgarnalen anderzijds.

Een strijd die gevolgen heeft voor de toestand van de bodem en daardoor de veiligheid van onze kust. Bioloog Eric de Deckere deed onderzoek naar dit fenomeen. Adams Appel doet verslag.

Na een strenge winter is het water relatief helder, waardoor de algen beter kunnen groeien. Hierdoor ontstaat een algenmat die de bodem sterker maakt, waardoor minder bodemdeeltjes opwervelen. Het zijn bodemdiertjes als de slijkgarnalen – een van de belangrijkste soorten in de Dollard – die dit stabiliserende effect later in het seizoen teniet doen. Het diertje versterkt de opwerveling van de bodemdeeltjes op drie manieren. Ten eerste grazen ze de algen weg, waardoor het harde bovenlaagje verdwijnt. Ten tweede verruwen ze het bodemoppervlak, waardoor de turbulentie toeneemt en de grond sneller opwervelt. Tot slot brengen ze bij het onderhouden van de kokertjes waarin ze leven zelf losse deeltjes direct in het water. Actieve slijkgarnaaltjes leiden in de zomer tot troebel water.

Adams Appel toog met Eric de Deckere naar Termunterzijl om te bepalen of daarmee de veiligheid van de kust in het geding is.

Programmamaker Willem Peter Meeuwissen
Columnist Stefan Nieuwenhuis
Redactie Andries Bierling en Willem Peter Meeuwissen
Hoofdredactie Fenneke Colstee
Gast

dr.ir. Eric de Deckere, als bioloog gepromoveerd bij de RUG en nu werkzaam bij de Universiteit van Antwerpen

Informatie Fenneke Colstee
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:06