Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

25- Gedwongen opname van psychiatrische patiënten is niet goed geregeld

Aflevering nr 25

Uitgezonden: 21 en 22 juni 2003


Bekijk de uitzending (wmv formaat)

"Onnodige juridische procedures om een psychiatrische patiënt tegen zijn wil op te nemen. Officieren van Justitie die slechts een papieren rol speelt. Artsen die te gemakkelijk met hun ambtsgeheim omgaan." Er is volgens rechter Wilbert Dijkers van alles mis bij de gedwongen opname van mensen die psychotisch worden of in een andere crisissituatie terecht komen.

Het moet eenvoudiger en de rollen van alle betrokkenen moeten duidelijker worden. Ook de patiënt zelf is hierbij gebaat.

Wilbert Dijkers is rechter in Groningen en vice-president van de Groninger Rechtbank. Hij deed onderzoek naar de praktijk van de gedwongen opname en werd er niet vrolijk van. Hij pleit ervoor dat alleen een gerechtelijke procedure wordt gestart als de patiënt in kwestie expliciet bezwaar maakt tegen zijn opname. Ook betoogt hij dat met een aantal relatief simpele ingrepen de rollen van alle betrokkenen veel duidelijker kunnen worden.

Marlieke de Jonge spreekt uit eigen ervaring als ze stelt dat het voor de betrokken patiënt heel vervelend is om in allerlei onnodige procedures terecht te komen, terwijl hij op dat moment vooral behoefte heeft aan snelle en goede hulp. Ook zij is voor eenvoudiger procedures. "Maar het moet niet zo zijn dat je zomaar opgenomen wordt." Voor haar zijn de afspraken die ze met haar psychiater heeft gemaakt over wat te doen als ze de controle over zichzelf verliest, heel belangrijk.

Programmamaker Willem Peter Meeuwissen
Columnist Stefan Nieuwenhuis
Redactie Andries Bierling en Willem Peter Meeuwissen
Hoofdredactie Fenneke Colstee
Gasten

Mr. Wilbert Dijkers, rechter te Groningen en vice-president van de Groninger Rechtbank, en Marlieke de Jonge, stafmedewerker Empowerment bij de GGz Groningen en ervaringsdeskundige

Informatie Fenneke Colstee
Links
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:06