Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

23- Duurzaam geproduceerd hout heeft de toekomst

Aflevering nr 23

Uitgezonden: 7 en 8 juni 2003


Bekijk de uitzending (wmv formaat)

Van bomen en bos naar tafel, stoel en kozijn. Het is een lange weg, vaak door verschillende werelddelen en met tal van politieke en morele complicaties. Nederland is wereldwijd een van de grotere importeurs van tropisch hardhout. De Nederlandse overheid wil eraan bijdragen dat de mooie Nederlandse stoelen en kozijnen niet ten koste gaan van het landschap, het milieu, de volksgezondheid en werksituaties elders in de wereld. Daarom moet duurzaam geproduceerd hout via een certificering als zodanig herkenbaar zijn, zodat de consument bewust voor ‘het goede hout’ kan kiezen. Maar lukt dat in de praktijk?

Prof.dr.mr. C.J. Jepma, econoom aan de RUG, denkt dat duurzaam geproduceerd hout inderdaad de toekomst heeft. ‘Maar dan moeten wel de nodige hobbels worden geslecht.’ Hij wijst op het woud van verschillende certificeringssystemen, waardoor de consument of de aannemer soms letterlijk door de bomen het duurzaam geproduceerde bos niet meer ziet.

De Tweede Kamer debatteert binnenkort over een nieuw toetsingsprotocol. Lukt het om dat vast te stellen en ingevoerd te krijgen in de houtbranche, dan krijgt Nederland plotseling een voorbeeldfunctie voor het buitenland. De realiteit anno 2003 is echter dat slechts 7 a 8 procent van het hout dat op de markt komt gecertificeerd is.

Timmerfabriek Barsema uit Warfhuizen levert onder meer kozijnen aan aannemers. Directeur Middelkoop benadrukt dat hij vaak veel te weinig duurzaam geproduceerd hout kan krijgen. Daarnaast constateert hij dat aannemers zich bij het inkopen van hout toch voornamelijk laten leiden door de prijs. En die is van ongecertificeerd hout nu eenmaal lager.

Op 11 juni vindt er over dit onderwerp een symposium plaats in De Bonte Koe in Groningen. Nadere informatie via de Wetenschapswinkel Economie, tel. (050) 363 71 82, e-mail: ebwinkel@rug.nl.

Via dit telefoonnummer en mailadres is ook het rapport Goed gekeurd hout; Hoe kan het marktaandeel van gecertificeerd hout worden vergroot? opgevraagd worden.

Programmamaker Koen de Koning
Columnist Stefan Nieuwenhuis
Redactie Andries Bierling en Willem Peter Meeuwissen
Hoofdredactie Fenneke Colstee
Gasten

prof.dr.mr. C.J. Jepma, vakgroep International Economics & Business, RUG, en de heer A. Middelbos, directeur van houtfabriek Barsema in Warfhuizen

Informatie Fenneke Colstee
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:06