Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

11-Het ideale team bestaat niet

Aflevering nr 11

Uitgezonden: 15 en 16 maart 2003


Bekijk de uitzending (wmv formaat)

Iedereen kent het uit eigen ervaring: met sommige mensen werk je automatisch goed samen en verzet je in no time bergen, terwijl dezelfde klus samen met anderen veel moeizamer verloopt. Ook in het bedrijfsleven en in dienstverlenende organisaties raakt men steeds meer doordrongen van het feit dat de kwaliteit van het product of van de geleverde dienst voor een groot deel afhankelijk is van de manier waarop de ‘makers’ met elkaar samenwerken. Maar valt dat te sturen? Kun je als manager of als sportcoach een ideaal team samenstellen?
Prof.dr. Eric Molleman, hoogleraar Human Resources Management aan de RUG vindt dat het ideale team niet bestaat. Molleman doet meerjarig onderzoek naar het werken in teams en constateert dat de aard van het werk vooral bepaalt aan welke eisen een team moet voldoen. Is het werk vooral routinematig, bijvoorbeeld lopende band werk of de controle van de administratie, dan is het vooral belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant op staan, dat je een homogene groep hebt. Maar wanneer het werk erg afwisselend en complex is, bijvoorbeeld als je een nieuw product moet ontwikkelen, dan is het gouden team bij voorkeur juist veel gevarieerder. Dan heb je veel creativiteit nodig en vullen verschillende karakters en talenten elkaar aan.
Voor Sjoukje Sipkes ligt het geheim van het ideale team vooral in een goede mix van karakters. In haar werk als communicatie- en presentatietrainer gebruikt ze het enneagram om mensen inzicht te verschaffen in hun eigen en andermans persoonlijke drijfveren en kernkwaliteiten. Wil je juist alles controleren? Of heb je vooral oog voor de wensen van anderen? Ben je vooral een positief denkende planner of de perfectionist die alles voor verbetering vatbaar acht?

  • De vorming van goede teams staat ook centraal in de dubbellezing van Studium Generale op dinsdag 18 maart aanstaande. Onder de titel ‘De som der delen’ gaat olympisch volleybalcoach Joop Alberda in debat met prof.dr. Eric Molleman. De lezing vindt plaats in het Academiegebouw te Groningen en begint om 20.00 uur.

Programmamaker Koen de Koning
Columnist Stefan Nieuwenhuis
Redactie Andries Bierling en Willem Peter Meeuwissen
Hoofdredactie Fenneke Colstee
Gasten prof.dr. Eric Molleman, hoogleraar Human Resources Management aan de RUG en Sjoukje Sipkes, trainer en logopediste te Groningen
Informatie Fenneke Colstee
Links op dit gebied:
Elke link opent een nieuw venster

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:06