Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

05-Ruilhandel is goed voor de samenleving

Aflevering nr 5

Bekijk de uitzending (wmv formaat)

Uitgezonden: 1 en 2 februari 2003

De een biedt fietsreparaties aan en zoekt een oppas voor kind of hond, een ander wil wel komen schilderen, de volgende zoekt gegadigden voor groenten of sierplanten uit eigen tuin. Betaling gebeurt met cheques en na transacties verandert je saldo. Dat is in grote lijnen het principe van hedendaagse ruilkringen. Sociologe ir. Corine Hoeben deed een promotieonderzoek naar zulke ruilkringen. Er zijn er zo’n 90 in Nederland, waarvan de tientallen tot honderden deelnemers onderling goederen en vooral diensten ruilen tegen een officieus betaalmiddel: bartjes, eko’s, foppen, noppes of hoe ze maar genoemd worden. In een tijdschrift of op Internet staan de vraag & aanbodlijsten. Rood staan mag, sparen ook. Al is dat zinloos, want rente is per definitie vreemd aan ruilkringen. Dat geld op spaar- of beleggingsrekeningen meer waard wordt zonder dat er een product of dienst tegenover staat, is volgens de bedenkers van het Local Exchange Trading System (LETS) één van de oorzaken van de nog steeds toenemende welvaartskloof tussen arm en rijk. Geld wordt daardoor het doel in plaats van een middel. Maar geld is slechts een handig ruilmiddel, volgens LETS.  Het gaat niet om het geld zelf, maar om de activiteit die ertegenover staat. Veel deelnemers doen overigens mee aan een ruilkring omdat ze zo met leuke mensen in contact hopen te komen, ondervond Hoeben. Zij vertelt over haar onderzoek in Adams Appel.

Programmamaker Willem Peter Meeuwissen
Columnist Stefan Nieuwenhuis
Redactie Koos Dijksterhuis en Willem Peter Meeuwissen
Hoofdredactie Fenneke Colstee
Gasten Ir. Corine Hoeben, sociologie, Rijksuniversiteit Groningen en diverse deelnemers van LETS-ruilkringen in Assen en Delfzijl
Informatie Fenneke Colstee
Links op dit gebied:Elke link opent een nieuw venster

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:06