Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

15 - Warmte-krachtkoppeling bespaart gas in industrie en bijkeuken

TV Noord: zaterdag 11 december 1999 om ca. 18.40 uur, met herhalingen ieder uur vanaf ca. 20.25 uur; TV Drenthe: zaterdag 11 en zondag 12 december 1999 om 18.30 uur

M.m.v.

Prof.dr. Ton Schoot Uiterkamp, IVEM centrum voor Energie en Milieu, RUG, tel. (050)363 46 10, medewerkers Delesto, Delfzijl

Presentatie

Frank den Hollander

Productie

Meinoud Sportel en Hendrik-Jan van Telgen

Informatie

Fenneke Colstee, tel. (050)363 52 36

Omdat fossiele brandstoffen opraken en vervuilend zijn, moeten we energie besparen. Volgens de Trias Energetica kunnen we op drie manieren minder energie verbranden, legt prof.dr. Ton Schoot Uiterkamp uit. Hij is hoogleraar bij de IVEM, het Centrum voor Energie en Milieu van de RUG. De beste manier is uiteraard omschakelen naar duurzame energiebronnen als zon en wind. Ondertussen moeten we echter preventiemaatregelen nemen; dat wil zeggen minder afhankelijk worden van energie. Dat lukt niet erg. De laatste eeuw steeg ons aantal inwoners van vier naar zestien miljoen en, belangrijker nog voor ons energiegebruik, het aantal huishoudens steeg van één miljoen naar zeven miljoen. En al die huishoudens verkiezen de stofzuiger boven de bezem en kruimeldief boven stoffer en blik, om van verwarming, verlichting en vervoer nog niet te spreken. Op winteravonden de gordijnen dichtdoen helpt dan niet genoeg. Wat wel zoden aan de dijk zet, is techniek die de efficiëntie verhoogt, zoals warmte-krachtkoppeling (WKK). Akzo Nobel exploiteert samen met de EDON een gigantische wkk-centrale op het Chemie Park Delfzijl. Deze Delesto produceert ten behoeve van de bedrijven op het park naast warmte, in de vorm van stoom, ook elektriciteit. De overtollige stroom wordt afgegeven aan het publieke net. Afgelopen zomer opende minister Pronk van Milieu de Delesto 2. De nieuwe centrale en de oudere Delesto 1 besparen samen zoveel aardgas als 200.000 huishoudens jaarlijks verbruiken. Daarnaast stoten ze jaarlijks een miljoen ton minder CO2 uit en 3500 ton minder NOx. Ook in het klein blijkt het opwekken van elektriciteit dichtbij de verbruikers, dus in de woonhuizen of –wijken, een milieuvriendelijk alternatief. Frank den Hollander neemt een kijkje in de bijkeuken van een Gasunie-medewerker, die nu al de trotse bezitter is van zo’n kleine warmte-krachtkoppelingsinstallatie.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:08