Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsKioskNewslettersNieuwsbrief voor de media

Nieuwsbrief voor de media nr. 01

07 januari 2015

Promoties

Hartfalen, tekort aan vitamine D en verhoogde reninespiegels gaan samen

Veel mensen met hartfalen blijken niet alleen een tekort te hebben aan vitamine D, maar ook verhoogde spiegels van het hormoon renine in de nieren. Dat hormoon speelt een belangrijke rol in de communicatie tussen nieren en hart, onder andere door de bloeddruk te reguleren en daarmee te zorgen voor een goede doorbloeding van nieren en hart. Bij hartpatiënten die aanvullende vitamine D tabletten kregen, daalden de reninespiegels. Dat ontdekte Nicolas Schroten. Zijn promotieonderzoek bevestigt opnieuw de potentieel gunstige effecten van vitamine D. › lees verder

MS-patiënt in toekomst mogelijk met eigen cellen behandelen

Patiënten met Multiple Sclerose (MS) kunnen in de toekomst misschien behandeld worden door gebruik te maken van hun eigen zenuwcelbeschermende cellen. Omdat patiënten daarvan nu juist geen grote aantallen hebben, wordt gewerkt met bindweefselcellen uit de huid, die in een kweekbakje geherprogrammeerd worden tot een soort embryonale stamcellen. Marcin Czepiel beschreef welke voor- en nadelen aan deze nu nog experimentele therapie verbonden zijn. › lees verder

Emotieverwerking verloopt minder goed bij mensen met risico op psychose

Mensen met een hoger risico op het krijgen van een psychose lijken vaker problemen te ervaren met emotieverwerking en –regulatie. Deze problemen zijn niet alleen een gevolg van psychoses, maar spelen mogelijk ook een rol bij het ontstaan ervan, concludeert promovenda Jorien van der Velde. Zij onderzocht de neurale processen die zich afspelen tijdens emotieverwerking en -regulatie in het brein om te onderzoeken of mensen met een verhoogd risico op het krijgen van een psychose - net als patiënten met schizofrenie - moeilijkheden ervaren met het verwerken en reguleren van emoties. › lees verder

Goud als alternatief voor platina in antikankergeneesmiddelen

Twee van de twintig nieuwe goudverbindingen die Benoit Bertrand beschrijft in zijn proefschrift blijken veelbelovende eigenschappen te hebben om selectief kankercellen te doden en zijn geschikte kandidaten voor verder onderzoek naar potentiële antikankergeneesmiddelen. Veel van deze middelen bevatten platinaverbindingen, maar die kunnen ernstige bijwerkingen geven. Goudverbindingen zijn een veelbelovend alternatief. Ze hebben een ander werkingsmechanisme zodat hun effectiviteit niet beperkt wordt door de resistentie die is ontstaan tegen geneesmiddelen met platinaverbindingen. › lees verder

Werkgerelateerde huidziekten voorkomen met allergietest

Een speciale allergietest, de ‘leerlooierij werkreeks’, kan inzichtelijk maken door welke allergenen makers en dragers van schoenen huidproblemen krijgen. Awalia Febrianna ontwikkelde de test, in eerste instantie voor Indonesische fabrieksmedewerkers en consumenten. Ze stelde ook vast dat schoenallergie vaker voorkomt in een warm en vochtig klimaat, door een combinatie van dit klimaat en blootstelling van de huid aan (vaak onbekende) chemicaliën die gebruikt worden om schoenen te maken. › lees verder

N-octanyol dopamine kan mogelijk uitkomsten na transplantatie verbeteren

Het medicijn N-octanyol dopamine (NOD) kan misschien helpen voorkomen dat het lichaam van de ontvanger een donororgaan afstoot. Johannes Wedel constateert dat het middel in preklinisch onderzoek goede resultaten laat zien. Als deze resultaten in de klinische praktijk bevestigd worden, zou dat betekenen dat het aantal mogelijk geschikte donororganen toeneemt. › lees verder

Lichaam met epigenetica beschermen tegen schadelijke gevolgen van overgewicht

Door het stopzetten van een bepaald eiwit is het misschien mogelijk om de lever te beschermen tegen schade als gevolg van een dieet met te veel vetten en suikers. Dit stelt Fareeba Sheedfar in haar promotieonderzoek. Muizen met een gebrek aan dit eiwit bleken beter beschermd tegen overgewicht door een verstoorde stofwisseling en een verkeerd dieet. Deze bevinding biedt mogelijk aangrijpingspunten om schade door obesitas te voorkomen. › lees verder

Kankerpatiënten beter behandelen met combinatietherapie

Het moet in de toekomst mogelijk worden om kanker beter te bestrijden met een combinatie van bestraling, chemotherapie en vaccinering. Dat concludeert Oana Draghiciu op basis van onderzoek bij proefdieren. Een combinatie van bestraling en vaccinering resulteerde tot een veel betere bestrijding van de tumor, terwijl een combinatie van drie therapieën (lokale bestraling met een lage dosis, vaccinatie en chemotherapie) tumorgroei zelfs volledig blokkeerde. › lees verder

Chemoradiotherapie verbeteren door bestralingsresistente delen tumor in kaart te brengen

Met de nieuwe afbeeldingstechniek FAZA-PET is het mogelijk om zuurstofarme delen van een tumor nauwkeurig in beeld te brengen, concludeert Vikram Bollineni in zijn promotieonderzoek. › lees verder

Vertrouwen tussen klant, verzekeraar en zorgverlener cruciaal voor succes National Health Insurance Scheme in Ghana

Ghana introduceerde in 2003 het National Health Insurance Scheme (NHIS) om de toegang tot goede kwaliteit van gezondheidzorg te bevorderen voor alle inwoners in Ghana, inclusief de kwetsbare groepen. In 2011 was 34% van de bevolking verzekerd. Het NHIS had echter moeite zijn ledental vast te houden, laat staan uit te breiden. Christine Fenenga onderzocht hoe dat komt. › lees verder

Giannozzo Manetti eerder dan Erasmus met humanistische Bijbelvertaling

Erasmus’ vertaling van het Nieuwe Testament was niet de eerste humanistische Bijbelvertaling. De Florentijnse humanist Giannozzo Manetti (1396-1459) maakte in het midden van de vijftiende eeuw al een Latijnse vertaling van het Nieuwe Testament. Veel ontwikkelingen die in de zestiende eeuw zouden doorzetten waren bij Manetti al zichtbaar, laat promovenda Annet den Haan in haar proefschrift zien. › lees verder

Meer inzicht in vorming bouwsteen bioplastic

Promotie Robert-Jan van Putten › lees verder

Nóg later maaien om grutto te redden

Promotie Roos Kentie › persbericht


Diversen

Roelof Salomons hoogleraar Beleggingstheorie en Vermogensbeheer

Roelof Salomons, Chief Strategist bij Kempen Capital Management, is benoemd tot hoogleraar Beleggingstheorie en Vermogensbeheer aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Harry Garretsen, decaan van de faculteit: ‘De 21e eeuw bracht veel uitdagingen en het institutionele vermogensbeheer moest ingrijpende wijzigingen ondergaan. Gegeven het verscherpte toezicht, de lagere verwachte rendementen en het toegenomen kostenbewustzijn kunnen we nog meer veranderingen verwachten. Deze leerstoel bouwt op die ontwikkelingen voort.’ Salomons wil de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen: ‘Ik ben ervan overtuigd dat daartussen synergieën te behalen zijn. De academische wereld verschaft de theoretische basis, dwingt ons om zaken op de lange termijn te bezien en leert ons om de dagelijkse hectiek te ontwijken. Als belegger leer je uit de ivoren toren te klimmen en te kijken hoe de theorie in de praktijk werkt.’ › lees verder

Paul Geerts bijzonder hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht

Paul Geerts is met ingang van 1 december 2014 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid benoemd tot bijzonder hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht, vanwege de Stichting Intellectuele Eigendom Groningen. Hij volgt Prof. Ch. Gielen op die vanaf 1992 bijzonder hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht was. › lees verder


Agenda

Symposium ResearchCenter SPRINT

‘Samen Verzilveren’

15 januari 2015

Research Center SPRINT (Smart Prevention, Rehabilitation & INtervention Technologies) is een samenwerkingsverband tussen UMCG, RUG en Universiteit Twente. Centraal binnen SPRINT staat het realiseren van Smart Mobility Devices: slimme techniek die met name ouderen helpt langer zelfstandig in beweging te blijven. De nieuwe apparatuur voorkomt afname van mobiliteit, zowel thuis als in de werksituatie. Het zorgt ook voor betere revalidatie, bij de mensen thuis of in zorginstellingen. Daarnaast ontwikkelt SPRINT nieuwe prothesen en orthesen. Tijdens het symposium zullen de plannen van Research Center SPRINT voor 2015 worden uiteengezet, lopende SPRINT-projecten worden gepresenteerd en nieuwe innovatieve zorgproducten worden gedemonstreerd. › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:17

Meer nieuws

 • 25 juni 2019

  Alle remmen los voor een groene universiteit

  Dick Jager geeft niet snel op. Al sinds eind jaren ’90 werkt hij aan het verduurzamen van de RUG. Zijn tocht ging gepaard met strijd, de weg was vaak bezaaid met obstakels. Nu gaat het Jager voor de wind. In 2020 staat duurzaamheid met hoofdletters...

 • 21 juni 2019

  Miljoenenkorting Van Rijn desastreus voor Rijksuniversiteit Groningen

  Het kabinetsbesluit op basis van de adviezen van de Commissie Van Rijn heeft voor de Rijksuniversiteit Groningen als brede klassieke universiteit desastreuze gevolgen.

 • 20 juni 2019

  RUG stijgt naar plek 114 in QS ranking

  De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gestegen naar plaats 114 in de QS World Top University Rankings. Afgelopen jaar stond de RUG op plaats 120 in deze wereldwijde lijst van bijna 1000 universiteiten.