Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsKioskNewslettersNieuwsbrief voor de media

Nieuwsbrief voor de media nr. 26

01 juli 2015

Video: Bacteriën zorgen voor Blauwe energie

unifocus

Een groep studenten van de RUG ontwikkelt een revolutionair membraan voor de opwekking van Blauwe Energie, stroom uit de ‘botsing’ van zout en zoet water. Nu worden daarvoor kunststof membranen gebruikt, die snel kapot gaan en duur zijn. De studenten willen een membraan maken van bacteriën. De groep doet in september in Boston mee aan de jaarlijkse International Genetically Engineered Machine (iGEM) competitie. Daar presenteren 280 studenten teams een zelfontwikkelde biologische machine. Voor hun project zoeken de studenten steun via de speciale crowdfunding-website www.studenten.rugsteunt.nl. › unifocus

Website over de cultuurschatten in protestantse kerkinterieurs

Kerk in Midwolde. Foto: Justin Kroesen
Kerk in Midwolde. Foto: Justin Kroesen

RUG-docent Justin Kroesen, expert op het gebied van historische kerkinterieurs, en tv-programmamaakster Shanti van Dam maakten samen de website www.protestantsecultuurschatten.nl die vorige week is gelanceerd. Kroesen: ‘Veel mensen hebben geen flauw vermoeden van wat er voor fraais in protestantse kerken te zien is. Het beeld overheerst dat het kale, saaie preekschuren zijn waar niets te beleven valt. En dat is zeer onterecht. Protestantse kerken in Nederland herbergen een schat aan cultureel erfgoed. Vooral in de noordelijke provincies bleven veel rijke kerkinterieurs bewaard.’ › lees verder

NJB special over gaswinning Groningen met bijdragen van vijf Groningse hoogleraren

Vandaag is een special van het Nederlands Juristenblad verschenen over de gaswinning en de daaruit voortkomende aardbevingsproblematiek in Groningen. Het blad bevat bijdragen van vijf Groningse hoogleraren: Martha Roggenkamp belicht de regulering van de aardgaswinning; Jan Brouwer houdt zich bezig met het recht op veiligheid van de burgers; Fokko Oldenhuis gaat in op de aansprakelijkheid van de mijnbouwexploitant, causaliteit en preventie; Albert Verheij vraagt zich af of het Burgerlijk Wetboek nog geldt in Groningen en Oscar Couwenberg benadert de aansprakelijkheid voor aardbevingsschade vanuit rechtseconomisch perspectief. › lees verder

Farah Karimi opent academisch jaar Faculteit der Letteren

Op dinsdag 1 september opent Farah Karimi, directeur van Oxfam Novib, het academisch jaar 2015-2016 van de Faculteit der Letteren met het uitspreken van de Letterenlezing. De lezing van Karimi - in het Engels - is getiteld ‘Post 2015: heading towards a new future? From Millennium Development Goals (MDGs) to Sustainable Development Goals (SDGs)’.lees verder

Voortzetting opgraving vrachtschip Dronten

Van 24 juni t/m 31 juli wordt in Dronten de opgraving van het scheepswrak uit de 17e eeuw, die in de zomer van 2014 is gestart, voortgezet. De opgraving wordt uitgevoerd door de International Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland (IFMAF) en begeleid door Andre van Holk, hoogleraar Maritieme Archeologie, en scheepsarcheoloog drs. Laura Koehler. Met dit tweede deel hopen de onderzoekers het type, de afmetingen en het laadvermogen van het schip te bepalen. Het wrak wordt in zijn geheel opgegraven en na documentatie afgevoerd. › lees verder

Nieuw initiatief om regionale bedrijven in het Noorden te versterken

Op 29 september organiseren de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen een speciale mkb-bijeenkomst tussen mkb-bedrijven, studenten en onderzoekers uit Noord-Nederland. Een bijzonder traject om krachten te bundelen, dat tot stand is gekomen in samenwerking met VNO-NCW, MBK Noord en de Gemeente Groningen. Deze dag betekent een significante stap in de opbouw van waardevolle economische kansen voor honderden organisaties in de regio. › lees verder

NWO-subsidie voor onderzoek naar seksualiteit, religie en secularisme

Voor het onderzoeksprogramma Seksualiteit, religie en secularisme. Ontmoetingen tussen culturen in de Afrikaanse Diaspora in Nederland krijgen Kim Knibbe, universitair docent Sociologie en Antropologie van Religie aan de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap en mede-onderzoeker Rachel Spronk van de Universiteit van Amsterdam 750.000 euro uit de Vrije Competitie Geesteswetenschappen van NWO.

lees verder

Intra-Europese mobiliteit: garantie voor meer Europese identiteit en solidariteit?

De Europese Commissie ziet intra-Europese mobiliteit als een manier om de steun voor het Europese integratieproject onder burgers te vergroten. Het achterliggende idee is dat Europeanen die in een ander Europees land gaan wonen om te werken, studeren of voor familie-redenen Europeser zouden worden en zo het Europese project ‘van onderuit’ zouden steunen. Maar is dit werkelijk zo? Onderzoekers verbonden aan het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) zochten het uit. › lees verder


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:17

Meer nieuws

 • 15 mei 2019

  KNAW Akademiepenning voor Trudy Dehue

  Trudy Dehue, wetenschapssocioloog, publicist en emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ontvangt de Akademiepenning van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie reikt die prijs eens in de twee jaar...

 • 15 mei 2019

  Adviezen Van Rijn raken RUG hard

  De adviezen van de Commissie Van Rijn met betrekking tot de bekostiging van het hoger onderwijs hebben voor de RUG als brede klassieke universiteit grote gevolgen. De voorgestelde verschuiving van geld ten gunste van bèta-techniek gaat ten koste van...

 • 14 mei 2019

  Aantal kinderen met diabetes type 1 verdubbeld

  Het aantal kinderen dat per jaar de diagnose diabetes mellitus type 1 krijgt, is in de afgelopen dertig jaar verdubbeld. Dat concludeert Angelien Spaans-Hummelink in haar proefschrift.