Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsKioskNewslettersNieuwsbrief voor de media

Nieuwsbrief voor de media nr. 24

17 juni 2015

Video: De eerste afasietesten op tablet

unifocus

Roelien Bastiaanse, hoogleraar neurolinguïstiek aan de RUG, ontwikkelde een applicatie voor een afasietest op tabletcomputer ter vervanging van taaltesten op papier. In de eerste proeffase is dit enthousiast ontvangen door zowel therapeuten als patiënten. Binnenkort wordt deze afasiediagnostiek op de tablet uitgegeven. unifocus

Afstudeergeschenk Album Amicorum wint internationale prijs

album amicorum

Het RUG-afstudeergeschenk Album Amicorum heeft een Gold Award gekregen van de Council for Advancement and Support of Education (CASE). CASE wordt gezien als 's werelds belangrijkste organisatie van professionals die zich bezighouden met communicatie, alumnibeleid en fondsenwerving in het hoger onderwijs. In 2011 kreeg de eerste editie van het Album Amicorum al de Silver Award van CASE. › lees verder

Dubbeloratie over gevolgen decentralisatie overheidstaken

Dinsdag 23 juni houden Bert Marseille en Heinrich Winter, beide hoogleraar Bestuurskunde aan de RUG, na elkaar hun oratie. Zij gaan in op de gevolgen van het overhevelen van taken in het sociaal domein naar de gemeente. Volgens Marseille ontlopen veel gemeenten hun verantwoordelijkheid als het gaat om geschillen over de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Hij pleit ervoor de bestuursrechter meer bevoegdheid te geven als het gaat om geschillen over de uitvoering. Winter richt zich op de nieuwe verhoudingen die tussen overheid, markt en gemeenschap zijn ontstaan na de decentralisaties. Hij waarschuwt voor de hype die het sociaal wijkteam als de belichaming van de nieuwe werkwijze en organisatievorm in het sociaal domein omgeeft. › lees verder

Lijvige biografie over leven en werk van sterrenkundige J.C. Kapteyn

De Groningse hoogleraar Jacobus Cornelius Kapteyn (1851-1922) is een van de meest invloedrijke Nederlandse astronomen geweest. Hij speelde een belangrijke rol in het professionaliseren van de astronomie. Emeritus-hoogleraar Piet van der Kruit beschreef in een bijna 700 bladzijden tellende biografie het leven en werk van Kapteyn, waarvoor hij Kapteyns correspondentie, vergaderstukken en vele wetenschappelijke artikelen bestudeerde. Wetenschapsredacteur René Fransen schreef een recensie op de RUG-website. › lees verder

Linneborn Prize 2015 voor prof. dr. André Faaij

Andre Faaij, wetenschappelijk directeur van de Energy Academy Europe en bijzonder hoogleraar Energy System Analysis aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft de Linneborn Prize 2015 gewonnen. Deze prijs gaat elk jaar naar iemand met bijzondere verdiensten op het gebied van het winnen van energie uit biomassa. › lees verder


Promoties

Opgroeien op een boerderij beschermt tegen ontwikkeling allergieën

Kinderen die opgroeien op een boerderij zijn beter beschermd tegen allergische aandoeningen zoals allergisch astma, maar hebben juist een hoger risico op het krijgen van niet-allergisch astma. Patricia Robbe concludeert dat dit komt door een verschuiving die de blootstelling aan agrarische stoffen teweegbrengt in het immuunsysteem. Haar onderzoek geeft meer inzicht in het ontstaan van astma en de werking van ons immuunsysteem. › lees verder

Armoedevermindering door toerisme benaderd vanuit institutioneel ondernemerschap

Toerisme en armoede worden gewoonlijk gezien als twee onafhankelijke aspecten van een samenleving. Toch worden veel toeristische bestemmingen omringd door arme gemeenschappen en is armoede zelf een toeristische attractie geworden. Hendrie Adji Kusworo, werkzaam aan de Universitas Gadjah Mada (Java, Indonesië), onderzocht de relatie tussen toerisme en armoede, en bekeek die relatie vanuit het perspectief van institutioneel ondernemerschap. › lees verder

Onderzoek naar status en invloed op het werk

Mensen zijn van nature geneigd status of invloed na te streven. Dit kan men doen door op te vallen met dingen die belangrijk gevonden worden door de maatschappij of door de groepen waar men bij hoort, zoals rijkdom, behaalde diploma’s, een prestigieuze baan of lidmaatschap van een bevoorrechte groep (bijvoorbeeld op basis van etnische groepen of geslacht). Yeliz Cantimur richtte haar promotieonderzoek op de manier waarop status- en invloedshiërarchieën ontstaan, functioneren en invloed hebben op werkteams in organisaties. › lees verder

Meer inzicht in onderliggende mechanismen gehoorschade

De balans tussen zenuwprikkels en remming van zenuwcellen raakt door geluidstrauma verstoord, concludeert promovenda Amarins Heeringa. Blootstelling aan hard geluid zorgt ervoor dat hersencellen, die vóór het geluidstrauma reageerden op bepaalde geluidsfrequenties, minder afgeremd worden door andere zenuwcellen en hierdoor prikkelbaarder worden. Dit kan leiden tot gehoorschade, oorsuizen en overgevoeligheid voor geluid. › lees verder

De toepasbaarheid van modulariteit in de gezondheidszorg

De professionele dienstverlening, en meer specifiek de gezondheidszorg, staat voor de uitdaging om enerzijds in de heterogene en complexe vragen van klanten te voorzien en anderzijds de kosten zo laag mogelijk te houden vanwege beperkte budgetten. Om een balans te vinden tussen variëteit en kosten wordt gezocht naar toepassingsmogelijkheden van managementconcepten die zijn toegepast in productieomgevingen. Monique Eissens-van der Laan deed hier onderzoek naar. › lees verder

Concordantieformulier verhoogt betrokkenheid patiënten bij hun chronische medicatie

Hoe kunnen patiënten meer betrokken worden bij de keuze voor een behandeling met chronische medicatie opdat hun therapietrouw verbetert? Marlies Geurts wijst in haar proefschrift drie verbeterpunten aan: een meer precieze selectie van risicopatiënten; medicatieverificatie op kritieke momenten; patiënten meer betrekken bij de farmaceutische patiëntenzorg door het gebruik van een concordantieformulier. Geurts laat ook het belang zien van de betrokkenheid van de patiënt bij zijn/haar geneesmiddelgebruik. › lees verder

Zicht op de Kosmische Dageraad

Het tijdperk waarin de eerste lichtgevende structuren (sterren en sterrenstelsels) zich vormden, de Kosmische Dageraad genoemd, is een van de laatste nog niet verkende periodes in de geschiedenis van het heelal. Een nieuwe generatie radiotelescopen, waaronder LOFAR, helpt ons deze onbekende periode te observeren en zorgt voor een revolutie in ons begrip van de vorming van structuren in het vroege heelal. Belangrijk is de zogeheten waterstof 21-cm lijn uit deze periode. Door kosmische expansie bereikt dit 21-cm signaal ons op lage radio-frequenties (50 tot 200 MHz). Harish Vedantham onderzocht mogelijke storingsbronnen die met dit signaal interfereren. › lees verder

Betere technieken om robots in formatie te houden

Promotie Matin Jafarian › lees verder

Wat trekt een slijmschimmel aan?

Promotie Rama Kataria › lees verder

Betere koolhydraatchemie door selectieve katalyse

Promotie Manuel Jäger › lees verder

Het begrijpen van ‘spreading’ in biomedische toepassingen

Promotie Nino Demetrashivili › lees verder

Betere omzetting biomassa in grondstof voor chemie

Promotie Boy Arief Fachri › lees verder

Correspondentie tussen morfo-syntactische en prosodische woorden onwaarschijnlijk

Promotie Güliz Günes › lees verder


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:17

Meer nieuws

 • 23 september 2019

  Standup Economics: RUG-experts en comedians samen op het podium | 6 oktober

  Het Financieele Dagblad en Comedy Central presenteren in samenwerking met het Akkoord van Groningen op zondag 6 oktober de eerste editie van Standup Economics, het festival waar economie en comedy samen komen. Op verschillende podia in onze binnenstad...

 • 20 september 2019

  Start van MOSAiC - de grootste poolonderzoeksexpeditie ooit

  Na tien jaar voorbereiding is het eindelijk zover: op de avond van 20 september vertrekt de Duitse ijsbreker Polarstern uit de Noorse havenstad Tromsø. Onder begeleiding van de Russische ijsbreker Akademik Fedorov zet hij koers naar de centrale Noordelijke...

 • 20 september 2019

  Imagining Science

  Noorderlicht en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) continueren hun samenwerking in de reeks ‘Imagining Science’. Daarin krijgt een fotograaf de opdracht om een wetenschappelijk onderzoeksveld te verbeelden in relatie tot het Noorderlicht festivalthema...