Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsKioskNewslettersNieuwsbrief voor de media

Nieuwsbrief voor de media nr. 22

03 juni 2015

Video: Ontvlezing en voorouderverering onderdeel grafcultuur terpbewoners

unifocus

Ontvlezing en voorouderverering maakt volgens promovenda Annet Nieuwhof onderdeel uit van de begraafcultuur van terpbewoners. Nieuwhof onderzocht onder meer een aantal opmerkelijke prehistorische schedels en presenteert in haar proefschrift een nieuwe visie op de rituelen, waaronder de begraafcultuur, in de terpenperiode. Overleden mensen werden niet gecremeerd volgens Nieuwhof, maar de schedels en botten werden na excarnatie (ontvlezing) in huis bewaard of begraven en vormden onderdeel van rituele voorouderverering. unifocus


Promoties

Leren tweede taal onderzocht met getuigenissen Joods-Duitse immigranten

Het blijft een raadsel waarom en onder welke voorwaarden sommige mensen succesvoller zijn in het leren van een tweede taal dan anderen. Conny Lahmann analyseerde 102 mondelinge autobiografische getuigenissen van Joods-Duitse immigranten in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië. In 1938 en 1939, toen deze mensen tussen de 7 en 17 jaar oud waren, waren ze gedwongen om Duitsland te verlaten, alleen of vergezeld door familieleden. De autobiografische interviews werden gehouden in hun tweede taal (Engels) toen ze tussen de 57 en 87 jaar oud waren. Op dat moment hadden ze dus het grootste deel van hun leven doorgebracht in een Engelstalige omgeving. Lahmann bestudeerde hun woordenschat, grammatica, uitspraak en spreekvaardigheid. › lees verder

ADHD beter begrijpen door studie hersenactiviteit

Bij mensen met ADHD werkt het systeem van ‘response inhibitie’ (nadenken voor je iets doet) anders omdat de direct betrokken hersengebieden in mindere mate geactiveerd worden. Dat geldt opvallend genoeg ook voor hun directe verwanten zonder symptomen van ADHD. Dat ontdekte Daan van Rooij. Hij concludeert dat het bestuderen van neurale activiteit en functionele connecties in de hersenen kan helpen om het biologische raadsel van ADHD beter te begrijpen. Zijn onderzoek laat tegelijk zien welke praktische en methodologische moeilijkheden verbonden zijn aan dit type onderzoek. › lees verder

Voorlichting over borstvoeding moet meer gebaseerd worden op perspectief van de moeder

De voorlichting over borstvoeding moet niet gescheiden worden van voorlichting over moederschap. Die aanbeveling doet Bettie Oosterhoff in haar proefschrift. Het is belangrijk dat vrouwen de mogelijkheid hebben om keuzes te maken op basis van diverse informatiebronnen, inclusief de eigen intuïtie, stelt de promovenda. Zij dienen hierin te worden ondersteund door zorgprofessionals die de vaardigheid hebben om te luisteren naar het perspectief van de vrouwen zelf. › lees verder

Strategieën voor het ontwikkelen van metacognitie in het basisonderwijs

In het basisonderwijs moeten leerlingen in staat zijn om verschillende leerstrategieën flexibel in te zetten. Hiervoor hebben zij specifieke kennis en vaardigheden nodig, ook wel metacognitie genoemd. Metacognitie is een complex begrip, waardoor leerkrachten het lastig vinden om leerlingen te helpen bij het ontwikkelen hiervan. Anouk Donker onderzocht welke strategieën het meest effectief zijn om deze vaardigheden te trainen en daarmee de schoolprestaties te verbeteren. › lees verder

Lever X receptoren kunnen het hart beschermen

Lever X receptoren komen overal in het lichaam voor. Tot nu toe was onbekend welke invloed deze receptoren uitoefenen op het hart. Uit het proefdieronderzoek van Megan Cannon blijkt dat ze het hart beschermen tegen hypertrofie (het verschijnsel dat overbelaste hartcellen groter worden) en hartfalen. Het onderzoek laat zien hoe de receptoren mogelijk een rol kunnen spelen in de behandeling van hartziekten. › lees verder

Bloedtransfusie na leveroperatie zoveel mogelijk voorkomen

Zowel de transfusie van rode bloedcellen als die van bloedplaatjes hebben een negatief effect op de overleving van patiënten na een levertransplantatie, evenals het gebruik van een bepaalde bloedstelpende middelen (fibrine sealants) tijdens leveroperaties, constateert UMCG-chirurg Marieke de Boer. › lees verder

Hogere eiwitinname gaat samen met betere uitkomsten op langere termijn na niertransplantatie

Patiënten die na een niertransplantatie relatief veel eiwitten binnenkrijgen via hun voeding, hebben niet alleen een betere overleving op langere termijn, maar worden mogelijk ook minder vaak opnieuw afhankelijk van nierdialyse of een nieuwe transplantatie. Tot die conclusie komt Nicole Deetman in haar onderzoek naar de relatie tussen leverfunctie en chronische nierschade. › lees verder

Reactie bacterie op suikers in kaart gebracht

Het gedrag van de bacterie Streptococcus pneumoniae kan snel veranderen met het wisselende aanbod van koolhydraten in het menselijk lichaam, waardoor het gevaarlijke infecties kan veroorzaken. Daarom is het belangrijk de moleculaire mechanismen van het verbruik en transport van koolhydraten door deze bacterie beter te begrijpen. Muhammad Afzal onderzocht de verschillende regulatoire responsen van deze bacterie op een veranderend aanbod van koolhydraten, representatief voor de veranderende condities tijdens het infectieproces in verschillende menselijke holtes. › lees verder

Voorstadium slokdarmkanker eerder opsporen

miRNA’s in het bloed zijn mogelijk geschikt als ‘opspoorder’ van Barrett’s oesofagus, een voorstadium van slokdarmkanker. Dat concludeert Kirill Pavlov in zijn onderzoek naar de recent ontdekte groep van nucleotidezuren. Daarnaast reageren niet alle patiënten met slokdarmkanker even goed op de standaardbehandeling van bestraling, chemotherapie en weghalen van de tumor. Pavlov onderzocht ook waardoor dit komt. › lees verder

Eigenwaarde geen vaststaand gegeven maar variabel

Eigenwaarde wordt meestal gezien als iets dat vastligt in de persoonlijkheid. Naomi de Ruiter bestudeerde de onderliggende processen die ten grondslag liggen aan het ontstaan van eigenwaarde en concludeert dat het een dynamisch systeem is. › lees verder

Verbetering wiskundige modellen voor 'slow-fast' systemen

Promotie Hildeberto Jardón › lees verder


Oratie

Slechte adem: kloof tussen nieuwe kennis en de praktijk

Veel patiënten, maar zelfs ook behandelaars, denken ten onrechte dat slechte adem (halitose) uit de maag komt, terwijl het probleem meestal achter op de tong zit. Wanneer deze patiënten zich uiteindelijk tot het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMCG wenden, hebben ze reeds diverse onnodige onderzoeken gehad met vaak foute diagnoses en therapieën. Edwin Winkel wil deze vorm van onnodig medisch handelen in de toekomst uitbannen. In zijn oratie stelt hij dat er een enorme kloof is tussen de nieuwe kennis van dit vakgebied en wat er in de dagelijkse praktijk wordt uitgevoerd. In Groningen is halitose-onderwijs nu ingebouwd in het curriculum tandheelkunde. Winkel stelt zicht ten doel om dat onderdeel ook te laten invoeren in het onderwijs van andere medische disciplines en op de andere universiteiten. › lees verder


Agenda

Congres

Body & Mind, met profs. Theo Bouman, Peter de Jonge, Joris Slaets en Douwe Draaisma

4 juni 2015 › lees verder

Evenement

De Nacht van Kunst & Wetenschap

6 juni 2015 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:17

Meer nieuws