Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsKioskNewslettersNieuwsbrief voor de media

Nieuwsbrief voor de media nr. 21

27 mei 2015

Nieuw licht op zeegras dankzij ecologennetwerk

zeegras

Een internationaal team van zeeonderzoekers deed een grootschalig onderzoek naar zeegras. De resultaten laten zien dat ecologische principes onafhankelijk zijn van de plek waar het experiment wordt uitgevoerd. Daarnaast toont het onderzoek aan dat biologen moeten samenwerken om van grootschalige, complexe vragen tot vernieuwende antwoorden te komen. RUG-hoogleraren Jeanine Olsen en Britas-Klemens Eriksson speelden een rol in dit onderzoek, waarvan de resultaten onlangs werden gepubliceerd in het hoog aangeschreven tijdschrift Ecology Letters. › lees verder

Video: Gratis online cursus over verouderingsbiologie

unifocus

Het European Research Institute for the Biology of Ageing (ERIBA) van RUG en UMCG start 1 juni met de gratis online cursus Why do we age? De Engelstalige cursus gaat in op vragen als: Waarom worden we ouder?, Is er een grens aan de menselijke levensverwachting? en Kunnen we onze levensduur verlengen?. Deelnemers maken kennis met actuele theorieën en concepten uit de verouderingsbiologie en bestuderen de moleculaire processen die zich binnen verouderende cellen afspelen. Cursusleidster Marianna Bevova vertelt er over in › unifocus

Publieksacademie: Kan een asociale huurder uit de woning worden gezet?

De rechtspraak staat volop in de belangstelling. Of het nou gaat om een scheiding, een voogdij, een ruzie met de buren, problemen met de gemeente of andere overheden, een faillissement of bewindvoering; de rechter komt eraan te pas. De Publieksacademie voor de Rechtspraak wil met laagdrempelige lezingen tegemoetkomen aan deze belangstelling. Rechters, officieren van justitie, hoogleraren en andere deskundigen vertellen over thema’s in het recht waar veel mensen mee te maken krijgen. De lezing van 10 juni gaat over woonoverlast. › lees verder


Promoties

De drijfveren van een migrant om een tweede taal te leren

Waarom zijn mensen gemotiveerd om een tweede taal te leren en al dan niet te blijven leren? Het proefschrift van Kirsten Kolstrup biedt hier inzicht in door een diepgaande casusstudie van Mulenga, een Zambiaanse vrouw die trouwde met een Deense man met 9 jarige dochter. Mulenga besloot naar Denemarken te verhuizen omdat ze droomde van ‘een beter leven’ met een ‘romantische man’. Helaas blijkt Mulenga’s nieuwe leven niet te voldoen aan haar verwachtingen, met name wat betreft de kansen op de arbeidsmarkt. Dit vermindert haar motivatie om Deens te leren en belemmert haar taalontwikkeling in de klas. Haar volharding om thuis Deens te blijven praten is daarentegen sterk en verankerd in een duidelijk zelfbeeld als gewaardeerde stiefmoeder die ondersteunend wil zijn voor haar nieuwe stiefdochter.› lees verder

Beeld van Enkelgrafcultuur drastisch bijgesteld

Onderzoek van Sandra Beckerman naar de Corded Ware Culture (Enkelgrafcultuur, 2900-2300 v.Chr.) biedt een heel ander perspectief op deze gemeenschap. De Corded Ware Culture wordt gevonden in een groot gebied van Rusland tot Nederland en van Scandinavië tot Zwitserland. In dit hele gebied worden vergelijkbare bekers gevonden, versierd met touw- en of spatelindrukken en strijdhamers. Ook het grafritueel is vergelijkbaar en kent individuele begravingen onder grafheuvels met seksespecifieke houding van de dode en grafgiften. › lees verder

Dosering antischimmelmiddelen bij ernstig zieke patiënten moet meer geïndividualiseerd

Kinderen met kanker hebben een hogere dosering nodig van het antischimmelmiddel fluconazol dan kinderen met een andere onderliggende aandoening, concludeert Kim van der Elst op basis van haar promotieonderzoek. Daarnaast ontwikkelde zij een analysemethode waarmee fluconazol in speeksel bepaald kan worden. Het nemen van speekselmonsters kan een niet-belastend en pijnloos alternatief zijn bij kinderen als bloedafname niet wenselijk of niet mogelijk is. › lees verder

Rol van leeftijdsgenoten bij jongvolwassenen van groot belang

Britta Rüschoff onderzocht de samenhang tussen relaties met leeftijdsgenoten en de keuzes en het gedrag van jongeren en jongvolwassenen op verschillende momenten gedurende de overgang van school naar werk. Het blijkt onder meer dat werkzoekende jongeren, van wie de vrienden hun eigen kansen en vaardigheden op de arbeidsmarkt positiever inschatten, meer sollicitatiegedrag laten zien, vaker een baan aangeboden krijgen, en een grotere kans hebben om de overgang van school naar werk succesvol af te ronden. › lees verder

Chromosoomafwijking opsporen door metingen aan gezicht ongeboren kind

Door simpele metingen tijdens de 20-weken-echo van het gezicht van het ongeboren kind kan goed ingeschat worden of het kind het down- of edwardssyndroom heeft, concludeert Fedja Vos. Zij ontdekte dat in een groep foetussen met het downsyndroom 86% een sterk afwijkende verhouding tussen neusbotje en huidplooi voor de neus had, en dat in zelfs 95% van de foetussen deze verhouding óf de afstand tussen deze huidplooi en de kaken afwijkend was. › lees verder

Statistiek helpt om ernstig depressieve patiënt te identificeren

Patiënten met depressie verschillen onderling erg van elkaar. Om over- of onderbehandeling te voorkomen, zou het doeltreffend zijn als artsen een onderscheid konden maken tussen patiënten met een mild, gematigd en ernstig beloop van de ziekte. Het onderzoek van Hanna van Loo kan hierbij helpen: zij wist met behulp van statistiek en grote datasets patronen te herkennen in data van depressieve patiënten en deze te koppelen aan het verloop van de ziekte. › lees verder

Coassistenten erg belangrijk voor elkaars ontwikkeling tot arts

Coassistenten vergelijken zichzelf vaker met medestudenten dan met arts-assistenten of medisch specialisten. Deze onderlinge vergelijkingen blijken bovendien een belangrijke rol te spelen in het ontwikkelingsproces van coassistenten, zo concludeert Janet Raat. › lees verder

Wetenschappelijk onderzoek en revalidatiepraktijk verbinden

Sacha van Twillert, van oorsprong fysiotherapeut en bewegingswetenschapper, onderzocht hoe het revalidatieteam met behulp van nieuwe wetenschappelijke inzichten kan anticiperen op een terugval van een patiënt thuis. › lees verder

Antennes maken zonnecel efficiënter

Het doel van het promotieonderzoek van Wenqiang Zou is om de efficiëntie waarmee fotovoltaïsche zonnecellen licht in stroom omzetten te verhogen. › lees verder

Nieuwe inzichten in de katalyse mogelijk nuttig voor het efficiënter bleken van katoen

Promotie Shaghayegh Abdolahzadeh › lees verder

Effectiviteit van een communicatiemodel bij doofblindheid getoetst

Promotie Hermelinde Huiskens › lees verder

Sleutelen aan de ‘duistere kant’ van een enzym

Promotie Yufeng Miao › lees verder


Oratie

Lang, gezond en gelukkig leven met een dwarslaesie

In zijn oratie presenteert Marcel Post zijn onderzoek dat gericht is op het vergroten van de participatie en kwaliteit van leven van mensen met een dwarslaesie. Centraal daarbij staat het vergroten van zelfmanagement en eigen regie, ofwel het vermogen van mensen om op een adequate manier om te gaan met de verschillende gevolgen van de dwarslaesie en optimaal te functioneren in de maatschappij. › lees verder


Personalia

Marjolijn Verspoor hoogleraar Engelse taalkunde en taalvaardigheid Engels

Marjolijn Verspoor is benoemd tot hoogleraar Engelse taalkunde en taalvaardigheid Engels, in het bijzonder als tweede taal. Verspoor is taalkundige en staat bekend als een vooraanstaand expert in de Engelse taal en tweedetaalverwerving, waar ook haar onderzoek zich op zal richten. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen - J.C. Kapteyn Lezing

Stamcellen: Dr. Jekyll of mr. Hyde? - Hans Clevers

2 juni 2015 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:17

Meer nieuws

 • 15 mei 2019

  KNAW Akademiepenning voor Trudy Dehue

  Trudy Dehue, wetenschapssocioloog, publicist en emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ontvangt de Akademiepenning van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie reikt die prijs eens in de twee jaar...

 • 15 mei 2019

  Adviezen Van Rijn raken RUG hard

  De adviezen van de Commissie Van Rijn met betrekking tot de bekostiging van het hoger onderwijs hebben voor de RUG als brede klassieke universiteit grote gevolgen. De voorgestelde verschuiving van geld ten gunste van bèta-techniek gaat ten koste van...

 • 14 mei 2019

  Aantal kinderen met diabetes type 1 verdubbeld

  Het aantal kinderen dat per jaar de diagnose diabetes mellitus type 1 krijgt, is in de afgelopen dertig jaar verdubbeld. Dat concludeert Angelien Spaans-Hummelink in haar proefschrift.