Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsKioskNewslettersNieuwsbrief voor de media

Nieuwsbrief voor de media nr. 20

20 mei 2015

Video: Andere aanpak burenoverlast

unifocus

De snel om zich heen grijpende verstedelijking leidt vaak tot spanningen in de samenleving. Burenoverlast is daar een van. Wat kunnen we anders doen als het uit de hand dreigt te lopen en ontruiming de enige mogelijkheid lijkt? Michel Vols van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid van de RUG pleit voor een andere aanpak van overlastgevers. › unifocus

1,5 miljoen voor bestuderen waterstofgas in tienduizenden sterrenstelsels

apertif

Astronoom Marc Verheijen ontvangt van NWO een Vici-subsidie van 1,5 miljoen euro voor het bestuderen van waterstofgas in en rond tienduizenden sterrenstelsels met behulp van een innovatieve camera (Apertif), speciaal gebouwd voor de Westerbork radiotelescoop. Dankzij het zeer grote blikveld van Apertif worden uitgestrekte gebieden van het heelal voor het eerst in kaart gebracht en daarmee de belangrijke rol van het waterstofgas in de evolutie van sterrenstelsels in de laatste 3 miljard jaar. › lees verder

Jongeren samen het criminele pad op

David Duijst heeft de Gadourek Scriptie Prijs 2014 van de afdeling Sociologie ontvangen voor zijn masterscriptie 'Criminele Jongeren'. Duijst deed onderzoek naar jongeren die tenminste één keer met de politie in aanraking zijn geweest. Hij onderzocht de invloed die huisgenoten en medeverdachten hebben op het aantal door de jongeren gepleegde delicten en de ernst ervan. Die invloed blijkt te bestaan. Met name het aantal door medeverdachten gepleegde delicten speelt een rol bij de criminaliteit van jongeren, waarbij opvalt dat van medeverdachten van hetzelfde geslacht als de jongere een grotere invloed uitgaat en dat de invloed van medeverdachten groter is bij oudere jongeren. › lees verder

Zeven Vidi’s voor toponderzoekers RUG en UMCG

Zeven onderzoekers van de RUG en UMCG ontvangen een Vidi-beurs van NWO. De beurzen zijn bedoeld om een eigen onderzoekslijn te ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep te bouwen. Een Vidi-beurs bedraagt maximaal 800.000 euro. › lees verder


Promoties

Nieuwe genetische variaties geven inzicht werking van hart en vaten

Dat hartfalen voor een groot deel erfelijk bepaald is was al bekend. Welke genen precies verantwoordelijk zijn voor de ziekte en hoe de ziekte precies ontstaat, is echter nog steeds onduidelijk. Het promotieonderzoek van Niek Verweij heeft belangrijke nieuwe inzichten op dit vlak opgeleverd. Door middel van genoomwijde associatie scans identificeerde hij maar liefst 106 gebieden op het genoom die belangrijk zijn voor het functioneren van het hart- en vaatstelsel. Deze en andere bevindingen uit het onderzoek kunnen helpen om de werking van het hart beter te begrijpen, en uiteindelijk het ontwikkelen van nieuwe medicijnen voor hart- en vaatziekten mogelijk te maken. › lees verder

Bestraling veilig voor behandeling goedaardige hypofysetumor

Er bestaan geen grote verschillen in late effecten tussen twee groepen patiënten die wel en niet radiotherapie hebben gehad als behandeling voor een goedaardige tumor in de hypofyse. Dat ontdekte Margriet Sattler. Dat bestraalde patiënten blijkbaar geen aantoonbare schade oplopen, pleit volgens haar voor deze behandeling, omdat de voordelen opwegen tegen het kleine risico op ernstige late effecten. › lees verder

Nieuwe inzichten in ontstaan, verspreiding en bestrijding antibioticumresistentie

Ewoud Reilman onderzocht verschillende mechanismen die ervoor zorgen dat hardnekkige bacteriën, zoals de ‘ziekenhuisbacterie’ Staphylococcus aureus, resistent worden voor antibiotica. Deze resistentiemechanismen zijn een groot probleem in de klinische praktijk, vooral bij de behandeling van patiënten die door andere ziekten extra kwetsbaar zijn voor infecties. › lees verder

Verminderde eiwitaanmaak in de hersenen bij stofwisselingsziekte PKU

Door verstoringen in het transport van bepaalde grote aminozuren (LNAAs) over de bloed-hersenbarrière hebben mensen met PKU (de stofwisselingsziekte fenylketonurie) minder eiwitaanmaak in de hersenen. Deze verminderde eiwitaanmaak kan één van de ziektemechanismen van PKU zijn. Dit concludeert Martijn de Groot op basis van zijn onderzoek, dat kan helpen bij het ontwikkelen van nieuwe behandelingen voor deze ziekte. › lees verder

De biografie: betwist, maar blijvend onderdeel geschiedschrijving

De biografie is een waardevolle vorm van geschiedschrijving, en dat wordt ook door steeds meer academische historici erkend, concludeert promovendus Binne de Haan. In het verleden haalden historici vaak hun neus op voor de biografie als genre, maar uit De Haans onderzoek blijkt dat ze ondertussen toch vaak aan biografisch onderzoek deden en ook biografieën publiceerden. De biografie kan dus worden gezien als iets dat publiekelijk en professioneel vaak in een kwade reuk staat, maar tegelijkertijd door velen als waardevolle vorm van onderzoek wordt gezien. › lees verder

Cruciale rol voor multinationals bij herinrichting economisch systeem Centraal en Oost-Europa

Globalisering en de liberalisering van handel en kapitaalstromen hebben grote economische gevolgen. Deze gevolgen zijn buitengewoon groot in Centraal en Oost-Europa, waar het economisch systeem na de val van de Muur opnieuw ingericht diende te worden. Philipp Marek onderzocht de rol van multinationals bij die economische veranderingen. › lees verder

Realistischer modellen voor onderzoek naar samenwerking

Jianlei Zhang ontwikkelde nieuwe modellen voor het bestuderen van samenwerking: voor zowel mens als dier een belangrijke vaardigheid. Hij maakte klassieke modellen uit de speltheorie realistischer. Op die manier kon hij beter achterhalen waarom samenwerking toch vaak effectief is, terwijl het meestal energie kost. › lees verder

Belastingvoordelen gezondheidswinst meenemen in economische gezondheidsevaluaties

Conventionele economische gezondheidsevaluaties richten zich voornamelijk op het rendement van de gezondheidszorg zelf en richten zich zelden op de bredere gevolgen. Door het onderzoek van Niko Kotsopoulos kan nu bepaald worden hoe investeringen in de gezondheidszorg – zoals voor HPV-vaccinatie of behandeling van ADHD - toekomstige belastinginkomsten kunnen beïnvloeden. Dat is relevant voor de duurzaamheid van gezondheidszorgsystemen die gefinancierd worden op basis van belastinggeld. › lees verder

Nieuwe methode kosteneffectiviteitsanalyse van rotavirus-vaccinatie

De gezondheidseconomische analyse van nieuwe vaccins stoelt op de techniek van toegevoegde kosteneffectiviteitswaarde. Bo Standaert haalt in zijn proefschrift enkele tekortkomingen aan van deze aanpak. Preventie met vaccins zou op het niveau van een bevolking en niet individueel moeten worden onderzocht. De techniek is volgens hem ook niet geschikt om de waarde van vaccins te meten in lage-inkomens landen waar de infectieziekten meest voorkomen. › lees verder

Beter gereedschap voor studie van membraaneiwitten

João Paulo Coelho Pinto ontwikkelde een manier om membraaneiwitten in grote hoeveelheden te produceren, waarmee hij de weg opent voor gedetailleerd onderzoek naar deze belangrijke klasse van eiwitten. › lees verder


Oratie

Tegen de stroom in

In de moderne academische wereld staat fundamenteel onderzoek onder druk en worden wetenschappers geacht al bij aanvang van hun onderzoek duidelijkheid te verschaffen over wat het onderzoek zal opleveren. In zijn oratie zal Ton Lisman beargumenteren dat wetenschappelijk onderzoek dat gedreven wordt door nieuwsgierigheid en waarin de onderzoeker open staat voor onverwachte vindingen, minstens zo belangrijk is voor wetenschappelijke vooruitgang als het type onderzoek waarin naar concrete oplossingen of toepassingen wordt gezocht. Kennisvermeerdering zou volgens Lisman een centrale taak van de moderne universiteit moeten blijven. Onderzoekers en faculteiten die inroeien tegen de huidige stroom, die gedomineerd wordt door toegepast onderzoek, zijn volgens hem cruciaal voor het behoud van deze academische taak. › lees verder


Agenda

Symposium

Geldschepping: de mythes, de feiten en de alternatieven

29 mei 2015 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:17

Meer nieuws

 • 15 mei 2019

  KNAW Akademiepenning voor Trudy Dehue

  Trudy Dehue, wetenschapssocioloog, publicist en emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ontvangt de Akademiepenning van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie reikt die prijs eens in de twee jaar...

 • 15 mei 2019

  Adviezen Van Rijn raken RUG hard

  De adviezen van de Commissie Van Rijn met betrekking tot de bekostiging van het hoger onderwijs hebben voor de RUG als brede klassieke universiteit grote gevolgen. De voorgestelde verschuiving van geld ten gunste van bèta-techniek gaat ten koste van...

 • 14 mei 2019

  Aantal kinderen met diabetes type 1 verdubbeld

  Het aantal kinderen dat per jaar de diagnose diabetes mellitus type 1 krijgt, is in de afgelopen dertig jaar verdubbeld. Dat concludeert Angelien Spaans-Hummelink in haar proefschrift.