Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsKioskNewslettersNieuwsbrief voor de media

Nieuwsbrief voor de media nr. 19

13 mei 2015

Video: Nieuw onderzoekscentrum op gebied van leiderschap

unifocus

De kwaliteit van het management bepaalt voor een groot deel het succes van bedrijven, bleek onlangs uit mondiaal onderzoek. Janka Stoker en Harry Garretsen bestuderen in het nieuwe onderzoekscentrum ‘In the LEAD’ welk type leiderschap in welke situatie het meest effectief is. Stoker: ‘Wij combineren inzichten uit de psychologie over het gedrag van leidinggevenden met inzichten uit de economie over de omgeving van organisaties. Een mooi voorbeeld is ons onderzoek voor Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Die corporaties staan tussen markt en overheid, wat nogal wat vraagt van leidinggevenden. Wij gaan kijken wat in die context werkt en juist niet werkt.’ › unifocus

Pauline Kleingeld gekozen tot lid KNAW

Pauline Kleingeld

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft Pauline Kleingeld, hoogleraar Ethiek en haar geschiedenis, gekozen tot lid. Jaarlijks kiest de KNAW zestien nieuwe leden. Leden van de KNAW, vooraanstaande wetenschappers uit alle disciplines, worden gekozen op grond van voordrachten van 'peers' binnen en buiten de Akademie. Kleingeld is een van de meest vooraanstaande deskundigen op het gebied van de Kantiaanse ethiek en politieke filosofie. › lees verder


Oratie

Verschil moet er zijn: over gelijkheid in het familierecht

Het gelijkheidsbeginsel heeft in het Nederlandse familierecht de afgelopen decennia een prominente rol gespeeld. De verschillen die in het familierecht lange tijd werden gemaakt tussen homo- en heteroparen en tussen vrouwen en mannen zijn onder invloed van het gelijkheidsbeginsel sterk afgenomen. Inmiddels is het familierecht echter op een punt gekomen waarvan Wendy Schrama zich in haar oratie afvraagt of de Nederlandse wetgever niet doorschiet in het gelijkheidsdenken. Verder neemt zij nog een aantal recente wetgevingsplannen onder de loep, zoals het plan om de partneralimentatie na een scheiding te verkorten. Mannen en vrouwen worden met deze plannen weliswaar hetzelfde behandeld, maar er wordt volgens Schrama voorbijgegaan aan hardnekkige verschillen in de taakverdeling van arbeid en zorg tussen de seksen. › lees verder


Promoties

Metformine beschermt hart niet na een hartaanval

Er is geen duidelijk bewijs dat het toedienen van metformine, het meest gebruikte geneesmiddel bij de behandeling van diabetes, een beschermend effect heeft op het hart na een acuut hartinfarct. Dit medicijn verbetert de pompfunctie van het hart niet en verkleint ook de beschadiging aan het hart niet. Wel wordt het risico op nieuwe hart- en vaatproblemen iets kleiner. Dat concludeert Chris Lexis, die de rol van metformine onderzocht in de behandeling van patiënten met een hartaanval. › lees verder

Nanodeeltjes gebruiken voor gentherapie prostaatkanker

Bepaalde nanodeeltjes, Solid Lipid Nanoparticles, zijn in staat om heel effectief DNA af te geven aan ‘zieke’ cellen, zoals prostaatkankercellen. Dat ontdekte Marcelo de Jesus. De deeltjes zijn mogelijk ook geschikt voor het ontwikkelen van nieuwe strategieën in de behandeling van andere soorten kanker. › lees verder

CERAB-techniek veilig alternatief voor ingrijpende buikoperatie ‘etalagebenen’

Etalagebenen, pijnklachten bij het lopen door een tekort aan bloeddoorstroming, kunnen veroorzaakt worden door vernauwingen in de lichaams- of bekkenslagaders. Tot voor kort was een grote buikoperatie de standaardbehandeling. Deze operatie is niet zonder risico; bij 12% van de patiënten treden complicaties op en 4% overlijdt na de ingreep. Een nieuwe, minder ingrijpende operatie, de zogenoemde CERAB-techniek, is volgens Frederike Grimme een goed alternatief. › lees verder

Gezinsgericht consultatiebureau is beter voor het kind

Consultatiebureaus die een nieuwe gezinsgerichte aanpak hanteren kunnen betere zorg aan het kind leveren, doordat ze risico’s op sociaal-emotionele problemen eerder en vaker opsporen. Daarnaast zijn ouders en professionals enthousiast over de nieuwe werkwijze, stelt UMCG-onderzoeker Margriet Hielkema. Zij vergeleek de nieuwe, gezinsgerichte werkwijze, die al is ingevoerd in Drenthe, met de standaard werkwijze. › lees verder

Microscopisch onderzoek van zetmeel en zonnecellen

Confocale Laser Scanning Microscopie (CLSM) is een krachtige methode waarmee hoge resoluties zijn te behalen. De mogelijkheid om levend organisch materiaal te onderzoeken maakt CLSM ook een gangbare techniek in biologie en ook minder conventionele vakgebieden. Marianna Manca onderzocht de eigenschappen en structuren van twee verschillende materialen, amylose-lipide inclusiecomplexen in zetmeelkorrels en organische bulk-heterojuncties. › lees verder

Inzicht in factoren juridische overdrachten

Beata Kviatek-Simanska deed interdisciplinair onderzoek naar het verschijnsel van juridische overdrachten in Centraal Oost-Europa. › lees verder

Analyse van de verdeling van de bewijslast in zaken van consumentenkoop

Promotie Karolina Sikorska › lees verder

Vertrouwen belangrijke aanvullende bron van beheer van afnemer-leverancier relaties

Promotie Hans Berger › lees verder

Hybride materialen voor beter computergeheugen

Promotie Alexey Polyakov › lees verder

Betere vormanalyse in 3D

Promotie Jacek Kustra › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen - Aspasia Lecture

How to do things with Pornography. A Philosophical Approach - Nancy Bauer

20 mei 2015 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:17

Meer nieuws

 • 13 juni 2019

  Zito Ysenbaert winnaar Gerrit Krolprijs 2019

  Zito Ysenbaert is de eerste winnaar van de Gerrit Krolprijs, de essaywedstrijd van de RUG.

 • 13 juni 2019

  Eredoctoraten en rectoraatsoverdracht

  Vrijdag 14 juni ontvingen prof. dr. Titia de Lange en dr. Philipp Blom beide een eredoctoraat van de RUG. Deze academische plechtigheid is onderdeel van het 81e lustrum dat plaatsvindt van 5 t/m 15 juni 2019. Tijdens deze bijeenkomst droeg prof. dr...

 • 13 juni 2019

  61 miljoen euro voor maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken

  Ruim 200 onderzoekers kunnen met hun teams aan de slag met interdisciplinair onderzoek waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen. Het onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met publieke en private maatschappelijke...