Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsKioskNewslettersNieuwsbrief voor de media

Nieuwsbrief voor de media nr. 18

06 mei 2015

Oratie: ‘Neem welzijn klant ter harte èn maak meer winst’

gezonde voeding

Bedrijven kunnen tegelijkertijd het welzijn van hun klanten helpen verbeteren en toch meer winst maken betoogt hoogleraar marketing en consumentenwelzijn Koert van Ittersum in zijn oratie. ‘Neem de overconsumptie van ongezonde voeding: fabrikanten en detailhandelaren kunnen de toegankelijkheid tot gezonde voedingsmiddelen vergroten door nieuwe gezonde producten te introduceren of het prijsverschil tussen gezonde en ongezonde producten te verkleinen. Door op die manier meer en nieuwe consumenten te binden wordt tegelijkertijd de winstgevendheid van het bedrijf verbeterd.’ › lees verder

Video: ‘Gezondheidswetgeving ontwikkelingslanden moet beter’

unifocus

Brigit Toebes houdt zich bezig met het internationaal gezondheidsrecht, waarvoor zij recentelijk Global Health Law Groningen heeft opgezet. Zij wil onder meer de gezondheidswetgeving in ontwikkelingslanden verbeteren. 'Door onze strengere regelgeving gaat de tabaksindustrie haar markt verplaatsen naar landen die minder goed zijn toegerust om die industrie aan banden te leggen. Als gevolg daarvan zie je daar een toename van het roken en van het aantal daaraan gerelateerde chronische ziektes. Dat is eigenlijk een tragedie.' › unifocus


Promoties

Meer inzicht in ingenieus systeem waardoor hersentumor kan groeien

Het op gang komen van het complexe proces waarin hersentumoren nieuwe bloedvaten weten te ontwikkelen om te overleven en groeien, is volgens neurochirurg Michiel Wagemakers nauw verbonden met het Angiopoietine-Tie2 systeem. Wagemakers onderzocht de rol van dit groeifactorsysteem in snel groeiende (‘hooggradige’) hersentumoren. De bevindingen kunnen helpen bij het ontwikkelen van medicijnen tegen dit type hersentumoren. › lees verder

Hoe hersentumorcellen kunnen doordringen in het normale hersenweefsel

De transcriptiefactor ZEB1 speelt een cruciale rol bij het invasieve gedrag van de agressieve hersentumor glioblastoom. Dat concludeert Justin Joseph, die op moleculair niveau onderzocht hoe deze hersentumorcellen door hun directe omgeving worden aangespoord tot dit agressieve gedrag. › lees verder

Romeinse kolonies bepaalden mede de culturele identiteit van Italië onder Romeins bestuur

Romeinse kolonies waren veel meer dan verspreiders van de Romeinse cultuur. Dat concludeert promovenda Marleen Termeer, die een dynamisch beeld van de kolonies schetst. De kolonies opereerden grotendeels zelfstandig in een complexe culturele wereld. Ze leverden een actieve bijdrage aan de culturele vorming van Italië. › lees verder

Nieuwe genetische inzichten in het ontstaan van glutenallergie

Barbara Hrdlicková deed onderzoek naar genetische factoren die van invloed kunnen zijn op de vatbaarheid voor glutenallergie. › lees verder

Verminderd vruchtbare mannen niet meer standaard screenen op chromosoomafwijkingen

Promotie Elsbeth Dul › lees verder

Geen oorzakelijk verband tussen leverontsteking en type 2 diabetes

Promotie Nanda Gruben › lees verder

Eiwit HMGB1 kan ziekteactiviteit bij patiënten met vasculitis niet meten

Promotie Alexandre Silva de Souza › lees verder

Kleuren schakelen met licht

Promotie Thomas Pijper › lees verder


Personalia

Helga de Valk benoemd tot honorair hoogleraar Migratie en Levensloop

Helga de Valk is benoemd tot honorair hoogleraar Migratie en Levensloop aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. De benoeming is een direct gevolg van de samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), waaraan zij tevens verbonden blijft. › lees verder


Agenda

Symposium&debat

Geldschepping: de mythes, de feiten en de alternatieven

29 mei 2015

Geldschepping, hoe werkt dat nu echt? Wat moeten we daar van vinden en wat zijn eventuele alternatieven? Maar ook: welke veronderstellingen, normen en waarden liggen ten grondslag aan het debat over geldschepping? Deze vragen komen aan de orde op een symposium van de RUG in samenwerking met ING in De Balie in Amsterdam. Sprekers en debatdeelnemers zijn economen van de RUG en ING, een bestuurder van Stichting Ons Geld en de Tweede Kamerleden Wouter Koolmees (D66) en Arnold Merkies (SP). Boudewijn de Bruin, financieel ethicus aan de RUG: “De discussie die we over geldschepping willen voeren zal niet puur academisch zijn, maar wel diepgaander dan wat her en der over dit onderwerp is geroepen. De focus ligt wel op de inhoud en wat minder op de emotie.” › lees verder

Symposium

Depressies in beeld. Over depressie, co-morbiditeit en terugval en wat we er aan kunnen doen

20 mei 2015 › lees verder

Studium Generale Groningen

How to be an Energy Independent Community - Søren Hermansen

11 mei 2015 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:17

Meer nieuws