Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsKioskNewslettersNieuwsbrief voor de media

Nieuwsbrief voor de media nr. 16

22 april 2015

Video: Kinderen gebaat bij meer asymmetrie in de speeltuin

unifocus

Bij het ontwerpen van speeltuinen en speeltoestellen moet asymmetrie voortaan het uitgangspunt zijn, bepleit Rob Withagen. De bewegingswetenschapper van RUG/UMCG stelt dat het gebrek aan variëteit in speeltuinen nadelig is voor de motoriek van kinderen. Het onderzoek van Withagen krijgt binnenkort een vervolg in de Groningse wijk Selwerd. Daar zullen betonnen springblokken van verschillende grootte in verschillende opstellingen worden geplaatst om in de praktijk te zien waar kinderen zich het meest tot aangetrokken voelen. › unifocus

RUG-onderzoeker Michiel Veldhuis wint prijs British Ecological Society

witte neushoorn

Michiel Veldhuis, promovendus bij de onderzoeksgroep Conservation Ecology heeft de Harper prijs 2014 gewonnen. De prijs wordt jaarlijks door het Britse genootschap voor ecologie uitgereikt voor de beste onderzoekpublicatie geschreven door een jonge wetenschapper. Veldhuis won de prijs voor zijn publicatie in de Journal of Ecology. Hij onderzocht de rol van grote herbivoren, zoals de impala, steppezebra en witte neushoorn, bij het ontstaan van verschillen in grasweides op de tropische savanne. Eerder onderzoek wees erop dat grasweides ontstonden en in stand bleven door de relatie tussen grote grazende herbivoren en voedselrijke grassen. › lees verder

Twee Europese subsidies voor biochemisch onderzoek

Twee onderzoekers van de Faculty of Science and Engineering (voorheen de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen) van de RUG hebben elk een ERC Advanced Grant van 2.5 miljoen euro ontvangen. Hoogleraar Biochemie Bert Poolman zal een synthetische cel bouwen om de volumeregulering van een levende cel na te bootsen en te bestuderen. Hoogleraar Moleculaire Dynamica Siewert-Jan Marrink ontwikkelt nieuwe simulatietechnieken waarmee hij de opbouw van celmembranen in detail kan bestuderen. Beide onderzoeksprojecten hebben een looptijd van vijf jaar. › lees verder

Presentatie boek ‘Het Srebrenicasyndroom’

Op 1 mei presenteert RUG-historicus en psycholoog Eelco Runia in Amsterdam zijn boek Het Srebrenicasyndroom, waarin hij laat zien dat de conclusies van het NIOD-rapport uit 2002 fundamenteel ondeugdelijk zijn. De samenstellers van het rapport tuimelden volgens hem in de valkuil van wat in de psychologie ‘parallel processing’ wordt genoemd: in plaats van de traumatische aspecten van het Nederlandse Srebrenica-beleid onder ogen te zien, reageerden ze deze af op hun publiek. › lees verder

Nieuwe ‘ogen’ voor ALMA telescoop

Drie kratten zijn op 21 maart verscheept van het Kapteyn Instituut in Groningen naar Chili. Ze bevatten de eerste drie ‘Band 5’ ontvangers voor de ALMA radiotelescoop. In totaal levert het Kapteyn Instituut, in samenwerking met de landelijke onderzoekschool voor sterrenkunde NOVA, 73 van deze ontvangers in de komende 24 maanden. › lees verder


Promoties

Prijsconcurrentie nog altijd belangrijkste marktmechanisme in grond-, weg- en waterbouwsector

De grond-, weg- en waterbouwsector is onder invloed van de bouwfraude en de economische crises gereorganiseerd, maar qua marktwerking niet structureel veranderd. De marktwerking is nog steeds hoofdzakelijk gebaseerd op prijsconcurrentie en niet radicaal geëvolueerd naar marktwerking op basis van differentiatie. Dat is een van de conclusies van promovendus Wim Leendertse. Hij onderzocht de publiek-private interactie in infrastructuurnetwerken. › lees verder

Europese regelgeving ongeschikt om betalingsachterstanden te bestrijden

Winand Grooten analyseerde de Europese regelgeving omtrent betalingsachterstanden en concludeert dat de bepalingen uit de Richtlijnen ongeschikt zijn voor de bestrijding van betalingsachterstanden, en dan met name bij gemeenten die te laat betalen. Het is de onbekendheid van crediteuren met de regelgeving die daar in hoge mate toe bijdraagt. Bovendien moet de procedure in gang worden gezet door de crediteur. Deze ziet daar vaak van af omdat hij bang is voor een beschadiging van de relatie. › lees verder

Kosteneffectiviteitsanalyses voor vergoedingsprocedures geneesmiddelen chronische ziektes

In veel Europese landen is een kosteneffectiviteitsanalyse een belangrijk onderdeel bij de geneesmiddelenvergoedingsprocedure. Bart Heeg analyseerde de problemen die gepaard gaan met de ontwikkeling van modellen die hieraan ten grondslag liggen, waarbij hij zich specifiek richtte op chronische ziektes. › lees verder

Herschel-HIFI dankt succes aan zorgvuldige voorbereiding

Het proefschrift van Willem Jellema gaat over de prestaties van de Herschel-HIFI dat zich aan boord bevond van het Herschel Space Observatory, een ruimtetelescoop die in 2009 werd gelanceerd en actief was tot 2013. HIFI heeft uitstekend gewerkt bij het waarnemen van een grote verscheidenheid aan astronomische objecten met hoge spectrale resolutie en heeft inmiddels een groot aantal belangrijke ontdekkingen opgeleverd. › lees verder

Nieuwe afbeeldingstechniek kan amyloïdose in hart eerder opsporen

Met een nieuwe afbeeldingstechniek is het mogelijk om het ziekteproces amyloïdose in het hart vast te stellen, voordat dit met behulp van een echo kan. Dat concludeert Walter Noordzij. Omdat betrokkenheid van het hart in het ontstaan van amyloïdose pas vaak laat wordt opgemerkt, was er dringend vraag naar betrouwbare technieken om het bestaan van de ziekte in een vroeg stadium te kunnen aantonen. › lees verder

Implantaten bij patiënten met hoofd-halskanker en het syndroom van Sjögren

Mensen bij wie een tumor in het hoofd-halsgebied is weggehaald zijn dikwijls aangewezen op gebits- of gezichtsprotheses. Voor het bevestigen van de protheses kunnen tandheelkundige implantaten worden gebruikt. Anke Korfage onderzocht de toepassing van deze implantaten in verschillende groepen patiënten met tumoren in het hoofd-halsgebied en in patiënten met het syndroom van Sjögren. › lees verder

Fundamentele kernprocessen onderzocht met reuzenresonantie

Soumya Bagchi › lees verder

Gamers denken wel degelijk na over de wereld

Promotie Jef Folkerts › persbericht


Oratie

Zichtbaar, herkenbaar en erkend

Voor zeldzame urologische aandoeningen en voor de behandeling van complicaties zal de taak van de afdeling Urologie als referentiecentrum volgens uroloog-oncoloog Igle Jan De Jong verder toenemen. Voor de minder complexe zorg is in de toekomst een spreiding gewenst via structurele samenwerking met de ziekenhuizen in de regio. Op deze wijze zal de afdeling in de komende jaren de complexe zorg in het UMCG verzorgen met behoud van een excellent opleidings- en onderzoekklimaat en tegelijkertijd een partner blijven bij de reguliere zorg door kennis en innovatie beschikbaar te stellen binnen de regionale samenwerkingsverbanden. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen

Vrijheidscolleges 2015: Gezegend en verwend - Sheila Sitalsing en André van Hoorn

28 april 2015 › lees verder

Studium Generale Groningen

Is de juridische waarheid wel de werkelijkheid? Donald Uges over gerechtelijk toxicologisch onderzoek

29 april 2015 › lees verder

Jantina Tammes Lecture 2015

Aileen Stockdale - Rural Migration Processes: Gender differences across the life course

30 april 2015 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:17

Meer nieuws