Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsKioskNewslettersNieuwsbrief voor de media

Nieuwsbrief voor de media nr. 14

08 april 2015

Video: Start bacheloropleiding Media Studies

unifocus

In september gaat de nieuwe bachelor Media Studies van start. In deze Engelstalige bachelor staat de veranderende rol die media in de samenleving spelen centraal. De opleiding stoomt studenten klaar voor de arbeidsmarkt van de 21e eeuw. Zij kunnen later aan de slag in uiteenlopende mediagerelateerde functies. Zaterdag 11 april kunnen scholieren zich al uitgebreid laten voorlichten over de nieuwe opleiding op de Open Dag. unifocus


Promoties

Meer inzicht in Poolse militairen in West-Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog

boekomslag

Florian Huiskamp deed onderzoek naar de Poolse strijdkrachten die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar het Westen zijn uitgeweken. Zijn onderzoek geeft onder meer inzage in het ontstaan van de Poolse staat en krijgsmacht in het interbellum, analyses over de Poolse militaire operaties in Normandië en bij de bevrijding van Nederland. Tevens geeft het een beeld van de opmerkelijke verschillen tussen de Angelsaksische en Poolse militaire cultuur, het geheim van generaal Maczek’s pensioen en de rol van de Poolse goudvoorraad. Huiskamp werkt nu bij het First German-Netherlands Corps van Defensie. › lees verder

Rol biologische klok in geheugenprocessen bij veroudering

Kees Mulder deed verrassende ontdekkingen over de rol van de biologische klok bij het geheugen voor tijd en plaats - het zogeheten Tijd-Plaats Leren - dat zeer gevoelig is voor effecten van veroudering en neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer. › lees verder

Verbetering van de screening op baarmoederhalskanker

Volgend jaar verandert de screening op baarmoederhalskanker in Nederland. Het is belangrijk dat de nieuwe test voldoet aan internationale richtlijnen en baarmoederhalskanker opspoort in diverse bevolkingsgroepen. Rong Wang onderzocht onder andere de huidige screeningspraktijk in een dichtbevolkt en divers land, China. Op basis van een analyse van onderzoeksgegevens uit 37 Chinese steden reikt ze verbeteringen aan voor de toekomstige screening op baarmoederhalskanker zowel in Nederland als in China. › lees verder

Mensen met lagere sociaal-economische status krijgen vaker chronische nierschade

Hoe lager de sociaal-economische status, hoe hoger het risico dat iemand chronische nierschade ontwikkelt. Dat concludeert Priya Vart, die het verband bestudeerde tussen opleidingsniveau, inkomen en chronische nierschade. Het zou volgens hem de moeite waard kunnen zijn om mensen met een lagere sociaal-economische status preventief te screenen op deze aandoening. › lees verder

Meetinstrument kan goed voorspellen welke ouderen de meeste zorg nodig hebben

Twee nieuwe meetinstrumenten blijken nauwkeurig te kunnen vaststellen welke ouderen kwetsbaar zijn en of zij complexe (zorg)behoeften hebben. Ook kunnen beide meetinstrumenten zorgkosten in het daarop volgende jaar accuraat voorspellen. Ouderen die in het daarop volgende jaar overleden bleken drie maal hogere zorgkosten te hebben gemaakt dan ouderen die in leven bleven. Dat zijn enkele conclusies uit het promotieonderzoek van Lilian Peters. › lees verder

Nieuwe inzichten in gezond ouder worden

Het eiwit BubR1 blijkt een regulator te zijn in het natuurlijke proces van veroudering in zowel mens als muis, concludeert Tobias Wijshake in zijn promotieonderzoek. Hij bestudeerde een van de processen bij veroudering, waarbij cellen niet meer kunnen delen door schade of stress. › lees verder

EZH2 mogelijk nieuw doelwit voor de preventie van hart- en vaatziekten

Het enzym EZH2 blijkt veel genen te beïnvloeden, vooral genen die celdeling sturen. Lage EZH2 niveaus lijken endotheelcellen in een beschermende rusttoestand te houden. Dat ontdekte Monika Maleszewska in haar promotieonderzoek. Zij concludeert dat EZH2 daarom in de toekomst misschien een nieuw doelwit kan zijn voor de preventie van hart- en vaatziekten. › lees verder

Nieuw model van fotosynthese wijst de weg naar betere zonnecellen

Niels van der Vegte bestudeerde de dynamische processen zoals energietransport en structuurveranderingen in fotosynthetische systemen en synthetische moleculen en ontwikkelde een model om deze processen in fotosynthesesystemen te beschrijven. › lees verder

Betere controle bij maken van koolstof-koolstof verbindingen

Wanneer scheikundigen een organische verbinding willen maken, zullen ze koolstofatomen aan elkaar moeten koppelen. Want organische verbindingen hebben per definitie een skelet van koolstof. Om een koolstof-koolstof koppeling te krijgen gebruikt men vaak organometaal reagentia. Die zijn echter zeer reactief en daardoor moeilijk te beheersen. Massimo Giannerini onderzocht verschillende routes om koolstof-koolstof verbindingen op een gecontroleerde manier te maken. › lees verder

Analyse grammaticale van constructies in het Avaars

Pavel Rudnev geeft in zijn proefschrift een gedetailleerde beschrijving van de syntactische en semantische eigenschappen van een aantal verwante constructies in het Avaars, een Noordoost-Kaukasische taal. › lees verder

Het behandelen van de tumoromgeving: mogelijkheden en consequenties

Promotie Marlous Arjaans › lees verder

Verborgen schatten in het DNA van Penicillium chrysogenum

Promotie Marta Samol › lees verder

Koppeling van lading, warmte en hoekmoment kan nieuwe toepassingen brengen

Promotie Fasile Dejene › lees verder


Diversen

Steve Mason naar Groningen op nieuwe leerstoel Oude Mediterrane Religies en Culturen

Steve Mason is benoemd als hoogleraar Ancient Mediterranean Religions and Cultures aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap. Mason is een vooraanstaand wetenschapper op het gebied van de geschiedenis en literatuur van het Oostelijk Middellandse Zeegebied onder Romeins bewind, in het bijzonder Romeins Judea. Tevens is hij een internationale autoriteit op het gebied van de Joodse historicus Flavius Josephus en christelijk-Joods-Romeinse relaties. Mason: “De switch naar Groningen brengt me terug bij de hoofdlijn van mijn carrièrepad”. › lees verder

Buitenlandse studenten tevreden over RUG

Internationale studenten zijn tevreden over de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Dat blijkt uit de recentste Internationale Studenten Barometer, een wereldwijd onderzoek naar tevredenheid onder internationale studenten. 87% van de respondenten zou de RUG aanbevelen bij vrienden in eigen land. › lees verder

Master Supply Chain Management topopleiding

Volgens de keuzegids 2015 is de master Supply Chain Management van de Rijksuniversiteit Groningen de beste masteropleiding in Nederland op het gebied van supply chain management (SCM) en verdient de opleiding het predicaat topopleiding. De programmadirectie is blij met dit resultaat en schrijft het positieve oordeel onder andere toe aan de duidelijke koppeling met de huidige ontwikkelingen in de beroepspraktijk. › lees verder


Oratie

Internationale boards en de gevolgen voor ondernemingsprestaties

Diversiteit binnen de raad van commissarissen is een buitengewoon actueel thema. Niels Hermes bespreekt in zijn oratie - gebaseerd op eigen onderzoek - in hoeverre de diversiteit van boards goed of slecht is voor een onderneming. Door beleidsmakers wordt vaak betoogd dat diversiteit moet worden nagestreefd; zie bijvoorbeeld de discussie over vrouwenquota en de aanbevelingen in de Nederlandse Corporate Governance Code. De resultaten van studies naar de rol van buitenlandse boardleden laten echter zien dat diversiteit niet altijd positief is. We weten met andere woorden nog te weinig over wat diversiteit nu precies betekent en welke effecten diversiteit heeft, om te kunnen stellen dat diversiteit een panacee is voor het verbeteren van de besluitvorming en prestaties van een onderneming. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen - De volmaakte mens

De veroudering voorbij - Gerald de Haan en Menno de Bree

13 april 2015 › lees verder

Studium Generale Groningen - Vrijheidscolleges 2015

Jan Jaap van der Wal spreekt vrijuit - Jan Jaap van der Wal en Vladimir Bartelds

14 april 2015 › lees verder

Studium Generale Groningen - Boom Bust Boom

Monty Python's Terry Jones to tackle Global Economics - Harry Garretsen, Theo Kocken, Dirk Bezemer, Niek Scholze en Martijn de Waal

15 april 2015 › lees verder

Open dag met diverse activiteiten

Een kijkje achter de schermen van de Universiteitsbibliotheek

18 april 2015 › lees verder

Lezing Spraakmakende boeken

Henk Harbers over De Toverberg van Thomas Mann

23 april 2015 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:24 mei 2018 10:50

Meer nieuws

 • 15 mei 2019

  KNAW Akademiepenning voor Trudy Dehue

  Trudy Dehue, wetenschapssocioloog, publicist en emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ontvangt de Akademiepenning van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie reikt die prijs eens in de twee jaar...

 • 15 mei 2019

  Adviezen Van Rijn raken RUG hard

  De adviezen van de Commissie Van Rijn met betrekking tot de bekostiging van het hoger onderwijs hebben voor de RUG als brede klassieke universiteit grote gevolgen. De voorgestelde verschuiving van geld ten gunste van bèta-techniek gaat ten koste van...

 • 14 mei 2019

  Aantal kinderen met diabetes type 1 verdubbeld

  Het aantal kinderen dat per jaar de diagnose diabetes mellitus type 1 krijgt, is in de afgelopen dertig jaar verdubbeld. Dat concludeert Angelien Spaans-Hummelink in haar proefschrift.