Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsKioskNewslettersNieuwsbrief voor de media

Nieuwsbrief voor de media nr. 08

25 februari 2015

Slimme productielijnen repareren zichzelf

Robot ALICE

Zelfs de meest efficiënte productielijn staat nog regelmatig stil. Hoogleraar Kunstmatige Intelligentie Lambert Schomaker gaat samen met regionale en internationale industrie werken aan slimme systemen die problemen in een productielijn opsporen en oplossen. ‘Bij industriële productielijnen zie je dat de deelsystemen wel zijn geoptimaliseerd, maar dat de productiviteit van de totale lijn tegenvalt. Een belangrijke reden is dat er geen model is van de lijn als geheel’, vertelt Lambert Schomaker. Het Mantisproject moet daar verandering in brengen. Dit project ontving ruim 30 miljoen euro uit het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie. Hiervan gaat 540.000 euro naar de RUG. › lees verder

Online cursus Nederlands wereldwijd in trek

unifocus

De nieuwe online introductiecursus Nederlands van het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen is razend populair. Bijna 18.000 cursisten van over de hele wereld hebben zich al aangemeld. ‘Internationale studenten die de taal een beetje spreken en zich lekker voelen, zijn eerder geneigd om straks in Nederland te blijven. Daar heeft Groningen, maar ook ons land, alle baat bij,’ zegt docent Birgit Lijmbach. De drie weken durende cursus begint op 2 maart. › video unifocus

2,3 miljoen voor Amazoneonderzoek

“We gaan dingen meten die nog nooit eerder zijn gemeten in een gebied waarover we veel te weinig weten. Ik ben ervan overtuigd dat we een belangrijke stap vooruit gaan maken in het klimaatonderzoek.” Dit is de reactie van Wouter Peters op de toekenning van een ERC-beurs van 2,3 miljoen euro voor onderzoek naar de koolstofcyclus in het regenwoud van de Amazone. Tijdens de ernstige droogteperiodes in 2005 en 2010 veranderde de koolstofbalans in het Amazonegebied. Verwacht wordt dat in de toekomst zulke droogteperiodes frequenter en intenser zullen worden. Het is de vraag wat voor effect dit zal hebben op de koolstofbalans en bijgevolg op het klimaat. › lees verder

2 miljoen voor onderzoek naar het internationale jaar van ‘disabled persons’

Monika Baár van de Faculteit der Letteren ontvangt een ERC consolidator grant van 2 miljoen euro voor haar innovatieve onderzoeksproject Rethinking Disability: The Global Impact of the International Year of Disabled Persons (1981) in Historical Perspective. In het project zal Baár onderzoeken welke impact het door de VN uitgeroepen jaar van ‘disabled persons’ in 1981 mondiaal had. ‘Het jaar van ‘disabled persons’ in 1981 is tot nu toe in de moderne geschiedschrijving vrijwel overal genegeerd en vergeten’ vertelt Baár. ‘Dit is niet alleen jammer, maar vooral ook onterecht, omdat dit jaar net zoals 1968 een keerpunt is in onze geschiedenis en voor het eerst gehandicapten een stem en identiteit gaf en ons laat beseffen dat ‘disabled’ een westers beladen begrip is.’ › lees verder


Promoties

Communicatieondersteuning verbetert levenskwaliteit van mensen met beperking

Mensen met een beperking kunnen hun kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren met de juiste communicatieondersteuning. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Saskia Damen. Ze ontwikkelde een programma dat onder andere personen met doofblindheid in staat stelt om gedachten en gevoelens te delen met hun omgeving. De kwaliteit van de communicatie kan hiermee worden verbeterd door het trainen van de ouders, begeleiders en leerkrachten. Damen: ‘Mensen met een verstandelijke beperking die slecht zien en horen worden door onwetendheid onnodig in een sociaal isolement geplaatst. Dat moet echt veranderen. Er is absoluut geen sprake van onwil, maar mensen in de sociale omgeving en begeleiders in de zorg weten vaak niet hoe ze hiermee moeten omgaan. Extra begeleiding van specialisten en meer specifieke aandacht voor dit onderwerp in onderwijs en zorg is noodzakelijk.’ › lees verder

Hulpverleningsprogramma voor multiprobleemgezinnen vermindert ouderlijke stress

Om de problemen van multiprobleemgezinnen duurzaam op te lossen zijn verschillende hulpverleningsprogramma’s ontwikkeld. Tim Tausendfreund onderzocht de werkzaamheid van een van deze programma’s ‘Tien voor Toekomst’. Het blijkt dat dit programma ouderlijke stress kan verminderen. Wel is het goed om naast het programma ook direct hulp in te zetten voor kinderen met gedragsproblemen.  › lees verder

Persoonlijkheid neemt als een kameleon de kleur van de omgeving aan

Of iemand extravert, consciëntieus, perfectionistisch, aardig, enz. is hangt af van de situatie en de doelen die diegene op dat moment belangrijk vindt. Onze persoonlijkheid heeft de neiging om als een kameleon de kleur van de omgeving aan te nemen. Iedereen is soms perfectionistisch en consciëntieus of extravert en aardig, concludeert Kira McCabe in haar promotieonderzoek. › lees verder

Toestand patiënt tijdens narcose met 'Wi-Fi’ monitoren

Jaap Jan Vos vergelijkt het met een soort Wi-Fi, een nieuwe manier om patiënten onder narcose goed in de gaten te houden, soms zelfs zonder dat er een infuus aan te pas komt. De anesthesioloog in opleiding bestudeerde minder invasieve manieren om bijvoorbeeld bloeddruk, -doorstroming en leverfunctie tijdens narcose vanaf de buitenkant van het lichaam te meten. Zulke minder belastende manieren zijn niet alleen prettiger en minder schadelijk voor de patiënt, ze kunnen misschien ook helpen bij het verkrijgen van een betere uitkomst na de operatie. › lees verder

Langdurige vruchtbaarheidsproblemen ouders vertoont samenhang met lichte neurologische disfunctie kind

Kinderen van ouders met vruchtbaarheidsproblemen hebben een grotere kans op het ontwikkelen van lichte neurologische disfuncties. Dat geldt vooral voor kinderen van ouders die er lang over deden om zwanger te worden. Dit concludeert Pamela Schendelaar op basis van gegevens uit de Groningen ART cohort studie, waarin de gezondheid en ontwikkeling werden bekeken van kinderen van ouders met vruchtbaarheidsproblemen die al dan niet werden behandeld met IVF. › lees verder

Niet IVF-behandeling, maar onderliggende vruchtbaarheidsproblemen verhogen risico op aangeboren afwijkingen

Kinderen die na een IVF-behandeling geboren zijn, zijn over het algemeen op twee- tot vierjarige leeftijd net zo gezond als hun leeftijdsgenootjes. Aangeboren afwijkingen kunnen niet worden toegeschreven aan de IVF-behandeling. In plaats daarvan hangen ze samen met onderliggende vruchtbaarheidsproblemen van de ouders. Dat zijn enkele conclusies van het promotieonderzoek van Jorien Seggers. Wel vond ze aanwijzingen dat het hormoongebruik bij IVF een klein nadelig effect heeft op de bloeddruk van de vierjarigen. › lees verder

Nieuwe afbeeldingstechniek voor betere behandeling terugkerende prostaatkanker

Het moet in de toekomst mogelijk worden om teruggekeerde prostaatkanker gerichter te behandelen door kleine, nieuwe tumoren eerst met behulp van een speciaal ontwikkelde PET/CT scan in beeld te brengen. Zo kan de afbeeldingstechniek choline PET/CT scan al wel een nieuw gezwel afbeelden, maar moet de techniek nog verder worden verfijnd om uitbreiding van kanker binnen de hele prostaat vast te stellen. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek van Maxim Rybalov. › lees verder

Onbegrepen oogziekte verklaren door beter begrip onderliggende moleculaire mechanismen

Nu we gemiddeld steeds ouder worden, krijgen steeds meer mensen leeftijdsgerelateerde oogklachten, zoals de oogziekte epiretinaal membraan, een aandoening waarbij er een halfdoorzichtig vliesje op de binnenkant van het netvlies groeit. De oorzaak van deze oogziekte is nog onbegrepen. Volgens oogarts Shaochong Bu kan een beter begrip van de onderliggende moleculaire mechanismen en mechanische signalen helpen om het ontstaan van de ziekte te verklaren. › lees verder

Rol acetylcholine in ontsteking en slijmproductie bij astma en COPD

Loes Kistemaker laat voor het eerst zien dat acetylcholine selectief via M3-receptoren bijdraagt aan ontsteking en structurele veranderingen in de luchtwegen bij astma en chronisch obstructief longlijden (COPD). Tevens vond zij de eerste aanwijzing dat ontsteking bij COPD wordt bevorderd door acetylcholine-afgifte uit zenuwen. Dit suggereert dat patiënten met astma of COPD meer baat zouden kunnen hebben bij M3-selectieve blokkers dan aanvankelijk gedacht. › lees verder

Computeranalyse versnelt ontdekking enzymen voor duurzame chemie

Het gebruik van enzymatische katalyse kan een belangrijke verduurzaming van de chemie opleveren. Enzymen hebben vaak een hoge selectiviteit en activiteit, waardoor ze de grondstof efficiënt omzetten in een product. Een belangrijke beperking is dat enzymen vaak niet stabiel genoeg zijn om gebruikt te worden in industriële processen. Robert Floor beschrijft in zijn proefschrift de FRESCO methode voor het vinden van stabielere enzym-varianten. › lees verder

Eco-evolutionaire dynamica kan stabiele co-existentie van soorten sterk beïnvloeden

Promotie Ellen van Velzen › lees verder


Benoeming

Pim van der Harst jongste hoogleraar cardiologie in Nederland

Pim van der Harst is per 1 januari 2015 benoemd tot hoogleraar Interventie en translationele cardiologie bij het Universitair Medisch Centrum Groningen en is de jongste hoogleraar cardiologie van Nederland. Hij is sinds 2008 werkzaam bij het UMCG als interventie-cardioloog en wetenschappelijk hoofd van de afdeling hartkatheterisatie. Zijn onderzoek richt zich op het beter begrijpen van het ontstaan van een hartinfarct en hartfalen alsmede het verbeteren van de behandeling hiervan. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen - Wij zijn onze darmen. Over het brein in onze buik Zijn wij onze darmen? - Jop de Vrieze

2 maart 2015 › lees verder

Oratie

Waar te veel en te weinig elkaar ontmoeten - prof. dr. S.J.L. Bakker

3 maart 2015 › lees verder

Studium Generale Groningen - Hanze Lezing

Pakkenproletariaat. Leren voor een andere arbeidsmarkt - Klaas Mulder en coreferent Louis Polstra

4 maart 2015 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:04 januari 2018 16:21

Meer nieuws