Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsKioskNewslettersNieuwsbrief voor de media

Nieuwsbrief voor de media nr. 07

18 februari 2015

Eén miljoen euro voor Serengeti-onderzoek Han Olff

Serengeti

De Europese Unie maakte deze week bekend dat een projectvoorstel van het AfricanBioServices-netwerk is geselecteerd als H2020-project. RUG-hoogleraar Han Olff is een van de onderzoeksleiders van een deelproject ‘Het koppelen van biodiversiteit, ecosysteemfuncties en -diensten in het Great Serengeti-Mara-ecosysteem; bronnen en oorzaken van verandering, en duurzame managementstrategieën’. Met het totale project is een investering van 10 miljoen euro over de komende vier jaar gemoeid. Eén miljoen euro is toegekend aan het project van Olff. › lees verder

Video: Op weg naar een ‘groen’ frisdrankflesje

unifocus

Groningse onderzoekers ontdekten dat een suikerderivaat in een biochemisch proces omgezet kan worden tot de grondstof voor de polyester PEF – een groen alternatief voor bijvoorbeeld de PET-fles. Willem Dijkman en andere Groningse biochemici hebben een enzym gevonden dat maar liefst drie stappen van die omzetting voor zijn rekening kan nemen. Met dit onderzoek kunnen industriële partners het proces van suiker naar plastic verder uitwerken. › unifocus


Promoties

Waarom sommige managers willen reorganiseren en andere juist niet

Fernando Nieto Morales deed onderzoek naar reorganisaties bij zowel private ondernemingen als overheidsdiensten in Nederland en Mexico met gegevens uit enquêtes, interviews en archieven. In zijn proefschrift geeft hij antwoord op onder meer de volgende vragen: Waarom initiëren sommige managers reorganisaties, terwijl andere deze juist vermijden? Wat is nodig om een reorganisatie door te voeren wanneer er geen budget voor bestaat? Hebben veranderingen in de publieke sector daadwerkelijk geleid tot meer flexibiliteit en een groter aanpassingsvermogen van deze organisaties? › lees verder


Diversen

RUG en SNN onderzoeken innovatiekracht noordelijk bedrijfsleven

Het Centre of Expertise Value in Collaborative Innovation van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt samen met het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) de innovatiekracht van het Noord-Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Het onderzoek onder leiding van Dries Faems, hoogleraar Innovatie & Organisatie, is bedoeld om de innovatiecompetenties van een brede groep bedrijven in kaart te brengen, bedrijven actief te ondersteunen bij het uitbouwen van innovatiecompetenties en de samenwerking tussen regionale bedrijven, de RUG en het SNN rond het thema innovatie te intensiveren. › lees verder

Hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland gezocht

Er komt een leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze bijzondere leerstoel wordt ingesteld vanwege de Stichting ter Bevordering van Ruimtelijke Wetenschappen bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG, met steun van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Hiermee kan het wetenschappelijk onderzoek naar de leefbaarheid en de factoren die leefbaarheid in krimpgebieden bepalen verder geïntensiveerd worden. Het gaat dan om zaken als de kwaliteit van de woonomgeving, vrijkomend onroerend goed, toegankelijkheid van voorzieningen, sociale cohesie en mobiliteit. › lees verder


Oratie

Pleidooi voor vakmanschap in leertrajecten voor jongeren

Voor veel jongeren is het uitzetten van een zinvolle leerwerkroute geen gemakkelijke opgave. Overal in de wereld zijn jongeren die de toegang tot educatie en/of werk moeten missen. Als gevolg van de recente financiële en economische crisis, ontkomt ook de jeugd dichter bij huis hier niet aan. Tegelijkertijd wordt steeds meer van nieuwe werknemers gevraagd, bijvoorbeeld op het gebied van flexibiliteit en ICT-vaardigheden. Jacques Zeelen ging gisteren in zijn oratie in op het ontwikkelen van (nieuwe) onderwijs- en leertrajecten voor jongeren. Daarbij gaat veel aandacht uit naar het belang van een leven lang leren, de noodzaak van vakmanschap en de uitdaging om onze economie duurzamer en toegankelijker voor jongeren te maken. › lees verder


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:04 januari 2018 16:22

Meer nieuws