Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsKioskNewslettersNieuwsbrief voor de media

Nieuwsbrief voor de media nr. 05

04 februari 2015

Innovatie maakt zuivering afvalwater duurzamer en voordeliger

unifocus

Waterschappen zijn jaarlijks miljoenen euro’s kwijt aan slib ontwateren, afvoeren en verbranden. Dankzij een innovatie van scheikundig technologen van de RUG, waaronder prof.ir. Michel Boesten, kan dat voordeliger en duurzamer. Door steenkoolgruis toe te voegen is rioolslib beter te ontwateren en ontstaat biomassa die weer bruikbaar is als brandstof. De innovatie wordt momenteel uitgetest en verfijnd door Wetterskip Fryslân in Heerenveen. › video unifocus


Promoties

Opleiding jonge luchtverkeersleiders beter door inzet sociale media en mobiele apparaten

De jongste generatie verkeersleiders kan tijdens de opleiding voordeel hebben van de ervaring met nieuwe technologieën en het spelen van elektronische videogames. Dat concludeert promovendus Giora Hadar. Hij onderzocht de rol van technologie bij kennisoverdracht tussen verkeersleiders uit verschillende generaties. Hadar adviseert de Amerikaanse Luchtvaart Autoriteit (FAA) om de traditionele training van nieuwe luchtverkeersleiders te verbeteren door gebruik te maken van sociale media en mobiele apparaten. › lees verder

Geslachtsspecifieke behandelrichtlijnen kunnen gezondheid van mannen en vrouwen verbeteren

Door beter rekening te houden met de verschillen tussen mannen en vrouwen in het ontstaan van hart-, vaat- en nierziekten, bijvoorbeeld in de vorm van speciale, geslachtsspecifieke behandelrichtlijnen, kunnen de uitkomsten van medische behandelingen waarschijnlijk verbeterd worden. Dat stelt Tsjitske Toering in haar promotieonderzoek. Zo is er volgens haar specifieke aandacht nodig voor zwangerschapsvergiftiging als risicofactor voor het ontstaan van hart-, vaat- en nierziekten op latere leeftijd. › lees verder

Fysieke activiteit kan dementieproces positief beïnvloeden

Door meer te bewegen kan de fysieke gezondheid van mensen met dementie – en daarmee hun zelfredzaamheid – verbeteren. Maar het is te gemakkelijk om nu al te stellen dat meer bewegen ook automatisch leidt tot een verbetering van cognitieve functies. Daarvoor is nog meer onderzoek nodig. Gerwin Blankevoort laat in zijn promotieonderzoek de complexe relatie zien tussen fysiek en cognitief functioneren. › lees verder

Toename van astmaklachten bij verminderde functie kleine luchtwegen

Astmapatiënten bij wie de kleine luchtwegen minder goed functioneren, hebben vaker last van ademhalingsklachten na inspanning of na prikkels zoals mist of koude lucht, dan patiënten bij wie die kleine luchtwegen nog wel goed werken. Dat concludeert Erica van der Wiel. Om een beter onderscheid te kunnen maken tussen patiënten met en zonder verminderde kleine luchtwegfunctie, ontwikkelde zij een vragenlijst die nu in een groot onderzoek wordt getest. › lees verder

Slechte respons op diuretica hangt samen met minder goede vooruitzichten

Hartpatiënten bij wie diuretica (‘plaspillen’) niet goed werken, hebben over het algemeen minder goede vooruitzichten dan mensen bij wie de medicijnen wél werken. De eerste groep belandt vaker in het ziekenhuis of komt zelfs te overlijden. Dat ontdekte promovendus Mattia Valente. Hij ontwikkelde een manier om de slechte respons op diuretica meetbaar te maken, om zo meer inzicht te krijgen in de samenhang tussen acuut hartfalen en resistentie tegen plaspillen. › lees verder

Leven in een veranderende wereld

Biologe Minke Langenhof onderzocht hoe de omgeving tijdens de jeugd van invloed is op de mate waarin mensen en dieren met verandering om kunnen gaan. Door grote veranderingen die in onze wereld plaatsvinden moeten dieren en mensen hun gedrag aanpassen aan onbekende situaties. Het succes hiervan hangt af van zowel de gebeurtenis als van het individu. De ontwikkeling van gedrag wordt sterk beïnvloed door de vroege omgeving. › lees verder

Alternatieve behandelingsmethode voor hersentumoren

De grootste hindernis in het behandelen van hersentumoren is de bloed-hersenbarrière. Die moeten medicijnen passeren voordat ze de tumor kunnen bestrijden. Deze barrière kan overwonnen worden door cellen in te kapselen en te implanteren in de buurt van de tumor. Maar hieraan kleefden tot voor kort nog veel praktische bezwaren. Swapnil Bhujbal ontwikkelde een nieuw inkapselingssysteem nadat hij de bestaande problemen stap voor stap bestudeerd had. › lees verder

Schadelijke zuurstof soms goed voor gistcel

Eencellige modelorganismen, zoals gisten, zijn zeer geschikt om de moleculaire en cellulaire mechanismen van veroudering te bestuderen. Adam Kawalek beschrijft in zijn proefschrift onderzoek naar factoren die een rol spelen in het bepalen van de levensduur van niet-delende cellen, de zogenaamde chronologische levensduur. › lees verder

Vorming planeet zichtbaar gemaakt

Promotie Rosina Hein-Bertelsen › lees verder

Zicht op dagelijks bombardement uit de ruimte

Promotie Wendy Docters › lees verder

Meer inzicht in werking moleculaire schakelaars

Promotie Jort Robertus › lees verder


Oratie

Wethouder en collegiaal bestuur

De Gemeentewet moet worden aangepast, zodat collegebevoegdheden in de toekomst - geclausuleerd - aan wethouders kunnen worden gedelegeerd. Dat bepleitte prof.mr. Hans Engels, Eerste Kamerlid en bijzonder hoogleraar gemeenterecht/gemeentekunde gisteren tijdens zijn oratie. Toepassing van deze rechtsfiguur maakt van wethouders formeel bestuursorganen en brengt evenwicht in de formele en feitelijke positie van het wethoudersambt, stelt Engels. Mocht op termijn de gekozen burgemeester worden ingevoerd, dan beschikken wethouders in de nieuwe situatie over voldoende positie om een substantiële rol te blijven spelen. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen - Griph Lecture

Simon Blackburn - Religion, Morality, and Human Nature. Lesson from David Hume

9 februari 2015

De Faculteit Wijsbegeerte viert dit jaar haar 50ste verjaardag. In 1965 opgericht onder de naam Centrale Interfaculteit, is het uitgegroeid tot een van de toonaangevende centra van filosofisch onderzoek en onderwijs in Nederland. In het kader van haar 50-jarig bestaan biedt de faculteit een serie publiekslezingen aan, gegeven door eminente filosofen en wetenschappers. Op 9 februari spreekt prof. Simon Blackburn (University of Cambridge) over de filosoof David Hume. › lees verder

Studium Generale Groningen

Werner Herzog filmserie – Grizzly Man

10 februari 2015

Docudrama (Nederlands ondertiteld), ingeleid door Martin Drenthen › lees verder

Studium Generale Groningen - Hanze Lezing

Neuromarketing: Branding trust - Erik Schoppen

11 februari 2015 › lees verder

Spraakmakende Boeken

Over ‘Uit de tijd vallen’ van David Grossman - Wout van Bekkum / Els Jongeneel

19 februari 2015 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:04 januari 2018 16:24

Meer nieuws

 • 15 mei 2019

  KNAW Akademiepenning voor Trudy Dehue

  Trudy Dehue, wetenschapssocioloog, publicist en emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ontvangt de Akademiepenning van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie reikt die prijs eens in de twee jaar...

 • 15 mei 2019

  Adviezen Van Rijn raken RUG hard

  De adviezen van de Commissie Van Rijn met betrekking tot de bekostiging van het hoger onderwijs hebben voor de RUG als brede klassieke universiteit grote gevolgen. De voorgestelde verschuiving van geld ten gunste van bèta-techniek gaat ten koste van...

 • 14 mei 2019

  Aantal kinderen met diabetes type 1 verdubbeld

  Het aantal kinderen dat per jaar de diagnose diabetes mellitus type 1 krijgt, is in de afgelopen dertig jaar verdubbeld. Dat concludeert Angelien Spaans-Hummelink in haar proefschrift.